nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.07.2016 Volgehouden projectwerking rond ammoniakemissie rundvee

Begin deze maand ging het demoproject ‘Goed GePASt’ van start, de opvolger van het project ‘Goed GeRUND’. Bedoeling is melk- en vleesveehouders informeren en sensibiliseren over de ammoniakemissie van hun koeien. Behalve naar het probleem gaat de aandacht ook naar de oplossingen: de technieken en maatregelen op de zogenaamde PAS-lijst. Hiermee kan de hoeveelheid ammoniak die ontsnapt uit een koeienstal verminderd worden. Dat is nodig omdat de ammoniak uit stallucht een natuurgebied in de buurt verrijkt met stikstof terwijl natuurbeschermers net arme grond nastreven om de door Europa gewenste plantensoorten in stand te kunnen houden.

De voorbije twee jaar voerden het Innovatiesteunpunt, ILVO, Hooibeekhoeve en het Agentschap voor Natuur en Bos het demonstratieproject ‘Goed GeRUND’ uit. Gedurende twee jaar informeerde het project rundveehouders over ammoniakemissie en het beleid dat Vlaanderen hierrond voert. In het kader van dit project werden demoruimten opgericht in de Hooibeekhoeve te Geel en in de nieuwe melkveestal van het ILVO te Melle. Daar kunnen landbouwers terecht voor meer informatie omtrent emissiereductie.

VILT bracht dit voorjaar nog een bezoek aan de demoruimte in Geel. Rundveehouders die voor de investering staan, kunnen er de verschillende types emissiearme vloeren inspecteren. Een projectingenieur beantwoordt vragen, ook omtrent de andere maatregelen zoals weidegang en de installatie van een luchtwasser op de koeienstal. In Melle wordt het reinigen van de stalvloer met een mestrobot gedemonstreerd terwijl sproeiers de vloer nat houden.

Naar het einde van het project toe merkten de partners van ‘Goed GeRUND’ dat veel rundveehouders nog altijd met vragen zitten. “Het beleid staat nog niet op punt en de aangereikte reductiemaatregelen zijn ook niet altijd even makkelijk te implementeren”, legt Hanne Leirs uit, projectmedewerker bij het Innovatiesteunpunt. Daarom schreven Innovatiesteunpunt, Inagro, Hooibeekhoeve en ILVO aan een vervolgproject. Het Departement Landbouw en Visserij besloot ‘Goed GePASt’ te ondersteunen. Zo kon het project op 1 juli 2016 uit de startblokken schieten, nadat ‘Goed GeRUND’ daags voordien afliep. Een digitale brochure met eindverslag van het afgeronde project vind je op de website van het Innovatiesteunpunt.

Dankzij het nieuwe project zullen de onderzoekspartners rundveehouders kunnen blijven informeren en sensibiliseren omtrent de ammoniakproblematiek. Ook de demoruimten op de Hooibeekhoeve en het ILVO blijven bestaan. Wanneer er nieuwe technieken op de zogenaamde PAS-lijst verschijnen, zullen de demoruimten geactualiseerd worden. Om een antwoord te kunnen formuleren op de moeilijke implementatie van bepaalde maatregelen, worden de knelpunten verder bestudeerd. De resultaten worden wereldkundig gemaakt via de demoruimten.

Ten slotte is binnen ‘Goed GePASt’ ook voorzien dat bedrijven die PAS-maatregelen implementeren of iets totaal nieuw uitproberen om de emissie omlaag te krijgen begeleid zullen worden door de projectpartners. Hanne Leirs geeft het voorbeeld van een ambitieuze melkveehouder met uitbreidingsplannen die bijna doorkruist werden door de nabijheid van een natuurgebied. Hij wil zijn nieuwe stal uitrusten met een luchtwasser in combinatie met klimaatsturing. “Zo slaat hij twee vliegen in één klap: enerzijds wordt de ammoniakemissie verminderd, anderzijds verbetert de gezondheid en de melkproductie van de koeien doordat het niet te warm of te koud wordt in de stal. Uit zo'n projecten kan de hele sector leren.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via