nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.10.2017 Voorschot van 70 pct van inkomenssteun is uitbetaald

De landbouwers hebben deze week een voorschot van 70 procent op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers ontvangen. Dat laat Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege weten. Haar administratie heeft deze voorschotten uitbetaald op maandag. “De boeren zullen deze betalingen dus binnen enkele dagen zien verschijnen op hun bankrekening”, luidt het.

Net als vorig jaar wordt ook dit jaar meteen een voorschot van 70 procent van de basisbetaling en van de premie voor jonge landbouwers uitbetaald in plaats van 50 procent. De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en eventuele Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers. De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve, zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling. Landbouwers bij wie de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan 400 euro, ontvangen geen voorschot.

Tegen eind november moet dan 70 procent van de vergroeningspremie worden uitbetaald aan de landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen. De andere boeren zullen op hun vergroeningspremie moeten wachten tot begin 2018, want de Europese regelgeving stelt dat er geen voorschotten kunnen uitbetaald worden zolang alle controles ter plaatse nog niet uitgevoerd zijn. En die controles lopen door tot begin 2018. Een voorschot op 70 procent van de zoogkoeienpremie is ook voorzien voor eind november. Die premie is gebaseerd op alle premiewaardige dieren die gekalfd hebben tussen 1 januari en 31 augustus 2017.

Eind december volgt een tweede betalingsronde van een hele reeks premies: zowel de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de zoogkoeienpremie als de vergroeningspremie voor landbouwers die niet aan de vergroeningsverplichtingen moeten voldoen, wordt dan tot 90 procent uitbetaald. Dat betekent dus een bijkomende betaling van 20 procent op het eerste voorschot. De diverse saldobetalingen (10%) zijn gepland in het voorjaar van 2018. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, ontvangen eind maart 2018 het volledige bedrag van de vergroeningspremie voor 2017.

De gedetailleerde berekeningen zijn vanaf half november te raadplegen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via