nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.07.2015 "Vruchtbaarheid bij melkvee verdient aandacht"

De lage melkprijs en de hoge voederkost maken een goed management van een melkveebedrijf in het postquotumtijdperk onontbeerlijk. Essentieel voor goede economische resultaten, is onder meer een goede vruchtbaarheid van de melkveestapel. “Een goede kennis en opvolging van de individuele dieren is noodzakelijk, maar bij de groeiende veestapels is dat geen sinecure meer”, zegt het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Om die reden werd een nieuwe brochure gepubliceerd dat de melkveehouder handvaten wil aanreiken om de vruchtbaarheid op het bedrijf aan te pakken.

De melkproductie per koe is de laatste 20 jaar spectaculair toegenomen. Sinds 1994 is de gemiddelde productie per koe verdubbeld. De vruchtbaarheid nam in diezelfde periode zeker niet toe, want de tussenkalftijd, de tijdsduur uitgedrukt in dagen tussen twee opeenvolgende kalvingen, steeg: van 395 dagen in 1990 naar 424 dagen in 2014. Toch blijft een goede vruchtbaarheid van de melkveestapel essentieel voor het economisch resultaat van een bedrijf. Die vruchtbaarheid is afhankelijk van veel verschillende factoren: de voeding van de veestapel, de opfok van jongvee, de administratie van de veehouder, bronstdetectie, diergezondheid, enz.

Doordat veestapels groter worden, is het meer dan ooit van belang voor een melkveehouder om zijn dieren individueel op te volgen. Daarvoor worden steeds vaker hulpmiddelen gebruikt zoals stappentellers en andere sensoren. “Maar het is nog altijd de melkveehouder zelf die op basis van de verzamelde informatie bedrijfsbeslissingen neemt en uitvoert. Het is een illusie te denken dat door goed management alle problemen bij individuele koeien opgelost kunnen worden. Een goede combinatie van verschillende maatregelen op het bedrijf kan veel onheil voorkomen”, weet men bij het Beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Om die reden heeft de landbouwadministratie een vernieuwde brochure ‘Vruchtbaarheid bij melkvee’ uitgebracht. Daarin staan de belangrijkste aandachtspunten en handvaten om de vruchtbaarheid op het melkveebedrijf aan te pakken zodat de productiviteit van de melkveestapel toeneemt. Het management op bedrijfsniveau speelt immers ook op gebied van vruchtbaarheid een steeds belangrijkere rol”, klinkt het nog.

Meer informatie: Vruchtbaarheid bij melkvee

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Hooibeekhoeve

Volg VILT ook via