nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

20.12.2016 Waals bosbeheer geprangd tussen economie en ecologie

Naar aanleiding van een voorstel tot decreet om bossen makkelijker te privatiseren is er in Wallonië een brede discussie ontstaan over de toekomst van het bosbeleid. De waarde van de bossen wordt op meer dan 1 miljard euro geschat, terwijl de Waalse overheid, die bijna de helft van alle bossen in haar bezit heeft, dit jaar amper 1 miljoen euro inkomsten uit haar bossen haalt. Het bosareaal in Wallonië is goed voor een derde van het totale grondgebied, of 554.000 hectare. 

In Wallonië woedt een kleine politieke storm rond de toekomst van het bosbeleid. Vooral CDH en PS kregen de wind van voren omdat ze zich achter een voorstel tot decreet zouden scharen dat het privatiseren van bossen makkelijker maakt. 15 milieuorganisaties trokken samen aan de alarmbel nadat de bevoegde parlementscommissie het decreetvoorstel had goedgekeurd. Oppositiepartij Ecolo waarschuwde voor het opkopen van publieke bossen door banken, verzekeraars, investeringsfondsen en grootgrondbezitters.

Vooral Waals landbouwminister René Collin, ook bevoegd voor het bosbeleid, kwam daarbij in het oog van de storm terecht. Hij verklaarde dat hij het dossier in de koelkast zou plaatsen, maar vergat daarbij dat hij niet de bevoegdheid heeft om parlementaire voorstellen af te blokken. Feit is dat de Waalse bossen voor steeds meer kopzorgen zorgen. Het bosareaal in Wallonië is goed voor een derde van het totale grondgebied, of 554.000 hectare. Daarvan is zowat 52 procent in privéhanden. De rest is eigendom van de overheid, vooral dan de gemeenten die 35 procent van de bossen bezitten. Zo’n 12 procent zit bij het Waals Gewest.

Bij het beheer van die bossen groeit een steeds groter spanningsveld tussen natuurbehoud enerzijds en de uitbating en commerciële exploitatie anderzijds. Zo is de voorbije jaren de druk almaar opgevoerd om meer hout te halen uit de Waalse bossen. De vraag naar hout vanuit de bouw- en ook de energiesector is immers veel groter dan het aanbod. Een van de vaststellingen is dat de houtproductie van bossen in private handen veel hoger ligt dan die in overheidshanden. De milieubeweging vreest dat de houtsector de druk opvoert om de overheidsbossen in te palmen, om ze daarna intensief te exploiteren.

De toekomst van de Waalse bossen heeft met andere woorden een budgettair tintje. De waarde van de publieke bossen wordt geschat op meer dan een miljard euro. Dat steekt schril af tegenover de erg beperkte inkomsten die de Waalse overheid uit het beheer van haar bossen haalt. Dit jaar gaat het om iets meer dan 1 miljoen euro, terwijl in de Waalse begroting 5 miljoen euro is ingeschreven. Milieuorganisaties vrezen dat de nieuwe politieke manoeuvres het privatiseren van bossen makkelijker maken, wat van pas kan komen om de inkomsten uit bosbeheer op te krikken. 

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via