nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2016 Waals parlement legt gebruik glyfosaat aan banden

Het Waals parlement heeft zijn fiat gegeven aan een ontwerpdecreet dat de regering toestaat om het gebruik van pesticiden als glyfosaat te verbieden, zelfs op privaat terrein. Enkel MR keurde de tekst niet goed en koos voor een onthouding. Wallonië sluit zo aan bij Vlaanderen en Brussel, die al langer over deze mogelijkheid beschikken voor pesticiden met actieve bestanddelen die "een risico vormen voor de milieubescherming, de volksgezondheid of het natuurbehoud". 

Wallonië wil het gebruik van glyfosaat aan banden leggen. Het gebruik zal wel nog getolereerd worden tegen bepaalde invasieve planten. Er blijft ook een uitzondering mogelijk voor professionele gebruikers indien er geen alternatieven zijn en ze perfect weten hoe het product te gebruiken, zo nuanceerde milieuminister Carlo Di Antonio. Een eventueel verbod op de verkoop is geen regionale maar federale materie. Omdat zo'n verbod afwezig blijft, wil het decreet de verkoop aan particulieren ontmoedigen.

Over glyfosaat wordt op Europees niveau al lang gebakkeleid. In juni besloot de Commissie de vergunning voor het bestanddeel met achttien maanden te verlengen, in afwachting van een nieuwe evaluatie van de risico's van het product, dat mogelijk kankerverwekkend zou zijn. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via