nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.12.2017 Waalse slachthuizen tekenen convenant dierenwelzijn

 De Waalse slachthuizen hebben via hun koepelorganisatie FEBEV een convenant dierenwelzijn ondertekend met de Waalse minister voor dierenwelzijn Carlo Di Antonio en de Waalse minister voor landbouw René Collin. Het convenant bevat “wederzijdse engagementen om een duurzame verbetering van het dierenwelzijn na te streven”, waaronder het verplicht installeren van camera’s op een aantal kritieke locaties en een doorlichting van de volledige slachthuissector door een onafhankelijk controle-instelling. 

De publicatie van undercoverbeelden zette dierenwelzijn het voorbije jaar hoog op de politieke agenda. Net voor het einde van het jaar zette de slachthuissector samen met de Waalse minister voor dierenwelzijn Carlo Di Antonio en de Waalse minister voor landbouw René Collin zijn handtekening onder een convenant dierenwelzijn. In dit convenant, dat enkel geldt voor slachthuizen die gevestigd zijn in Wallonië, zijn wederzijdse engagementen vastgelegd om een duurzame verbetering van het dierenwelzijn na te streven.

In totaal zijn er vijf verbeteringsopportuniteiten in opgenomen. In de eerste plaats het verplicht installeren van camera’s op een aantal kritieke locaties: losplaats, stallen, drijfgang, verdoving en steekplaats. Daarnaast is er een opwaardering van de functie van animal welfare officer, wat een staffunctie moet worden die rechtstreeks aan het management rapporteert. Verder komt er een doorlichting van de volledige slachthuissector door een onafhankelijk controle-instelling en een verhoging van de frequentie van opleidingen op vlak van dierenwelzijn, zowel voor slachthuispersoneel als voor toezichthouders. Een revisie van de autocontrolegids G-018 in 2018, tenslotte, en meer transparantie tussen de actoren in de keten, vormen het sluitstuk van het convenant.

“Als nationale beroepsvereniging is FEBEV vanzelfsprekend erg tevreden om 2017 te kunnen afsluiten met de ondertekening van dit convenant, dat inhoudelijk overeenstemt met het convenant dat eerder dit jaar in Vlaanderen werd ondertekend”, zo klinkt het. “De ondertekening van deze convenanten is immers een nieuwe stap om dierenwelzijn uniform en duurzaam te verankeren in alle slachthuizen doorheen het land.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via