nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.04.2018 Wallonië gaat voor ambitieuze dierenwelzijnswet

De allereerste Waalse dierenwelzijnswetgeving is vandaag in een eerste lezing goedgekeurd. De zogenaamde 'Code wallon du Bien-Etre animal’, op voorstel van Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antionio (cdH), bevat tal van ambitieuze maatregelen. “Hiermee mag Wallonië zich inzake dierenwelzijnswetgeving tot de meest vooruitstrevende regio’s van Europa noemen”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Een van de belangrijkste bepalingen in de Code Wallon is het verbod op kooien voor leghennen. Bestaande milieuvergunningen voor houderijen die nu nog actief zijn, zullen ook niet worden verlengd. De negen bedrijven die nog in Wallonië actief zijn, moeten hun activiteiten uiterlijk in 2028 staken. Nieuwe bedrijven die leghennen in kooien willen houden, zullen geen vergunning meer krijgen.

Daarnaast wil de wetgeving ook kermispony’s verbieden. “Kermispony's werden eerder al verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, merkt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op. “Wij roepen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op om het voorbeeld van de twee andere regio's te volgen."

Andere maatregelen in de Code Wallon, die nog niet zijn opgenomen in de Vlaamse wetgeving, zijn de installatie van CCTV-camera’s in slachthuizen, het verbod op het houden van walvisachtigen in gevangenschap, de ontwikkeling van een strategie voor de afbouw van proefdiergebruik en een gevangenisstraf tot 15 jaar en hoge geldboetes voor dierenmishandeling. Over een verbod op dwangvoederen voor de productie van foie gras bereikte de Waalse regering nog geen akkoord.

De Code Wallon is een initiatief van Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) en herziet de kaderwet van 1986 betreffende ‘de bescherming en het welzijn van dieren’. De nieuwe wetgeving bevat naast de nieuwe maatregelen ook bestaande wetten zoals het verbod op de kweek van pelsdieren voor bont, het verbod op onverdoofd slachten en verplichte kattensterilisatie.

Het in eerste lezing goedgekeurde wetsontwerp gaat nu naar de Raad van State. Vervolgens moet de regering de tekst in een tweede lezing aannemen waarna het wordt besproken in de commissie Leefmilieu van het Waals Parlement. Pas daarna kan het wetsontwerp gestemd worden in plenaire zitting.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via