nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

10.02.2017 "Warme sanering enkel mits rem op groei veestapel"

Groen schaart zich achter het voorstel van Boerenbond om een warme sanering in de vleesveehouderij door te voeren, maar wijst er wel op dat dit op een duurzame manier moet gebeuren. “Een handrem om de groei van de veestapel te vermijden, ontbreekt volledig in het Boerenbond-plan. Dat is fout beleid waar niemand beter van wordt, niet op economisch en niet op ecologisch vlak”, klinkt het. Groen pleit er dan ook voor om de mestrechten van de bedrijven die ingaan op deze sanering uit de markt te halen.

Boerenbond ziet een aanhoudende zwakke rendabiliteit op vleesveebedrijven. De prijzen van vleesvee dalen al sinds begin vorig jaar en in 2017 zet de dalende trend zich voorlopig voort. Beterschap is bovendien niet meteen in zicht. “De zelfvoorzieningsgraad voor rundvlees schommelt in België rond 140 procent terwijl de vleesconsumptie al enkele jaren daalt. De export van Belgisch wit-blauw is beperkt”, kadert Boerenbond het probleem. De sectorvakgroep van de organisatie heeft daarom een actieplan opgesteld met een heel pallet aan maatregelen op korte, middellange en lange termijn.

De meest in het oog springende maatregel, een stopperspremie die het aanbod moet drukken, is ook Groen niet ontgaan. “Wij kunnen ons vinden in het voorstel van Boerenbond van een warme sanering waarbij noodlijdende boeren vrijwillig en versneld hun bedrijfsvoering kunnen stopzetten en daarvoor een vergoeding ontvangen”, zegt Groen-parlementslid Bart Caron. “Maar wij missen wel maatregelen die de groei van de veestapel tegengaat. Enkel als de daling duurzaam is, zal dit een effect hebben op de prijs die de boer ontvangt voor zijn product.”

Die rem op de groei is voor de partij niet alleen een economische, maar ook een ecologische keuze. “Europa en België hebben ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen aangenomen, ook voor de landbouwsector. Overbemesting zorgt voor vervuiling van de bodem, de lucht en het water. Met efficiëntere voeders en stalsystemen alleen gaan we die doelstellingen niet halen”, beweert Caron. “Een globale daling van de veestapel zal dus ook politiek bespreekbaar moeten worden.”

Groen gaat ook dieper in op een aantal andere maatregelen uit het actieplan van Boerenbond. Zo plaatst de partij kanttekeningen bij de vraag van Boerenbond om extra in te zetten op export. “Waar moeten we die exportmarkten dan vinden? Vlaanderen produceert op haar eentje een vijfvoud van de voedselbehoefte van elke Belg. Zowat 87 procent van onze vleesproductie gaat rechtstreeks op de vrachtwagen richting buitenland”, klinkt het.

Hoewel de vleesconsumptie in onze buurlanden dalende is, zal de consumptie van vlees wereldwijd toenemen, vooral in Azië, Sub-Sahara-Afrika en het Midden-Oosten. “Maar is vliegtuigen charteren voor vleesexport naar die landen echt de ideale toekomst? Het is niet alleen risicovol, de wereldmarktprijs voor vlees zal in de komende jaren wellicht dalen door schaalvergroting en lage kosten in het buitenland. Het is weinig waarschijnlijk dat onze Vlaamse boeren hiermee kunnen concurreren”, zegt Caron.

Dat Boerenbond daarnaast pleit voor extra promotiecampagnes voor vleesconsumptie, vindt het Vlaams parlementslid vreemd. “Vandaag besteedt de overheid al 12 miljoen euro voor reclamecampagnes voor vlees- en zuivelproducten. Groenten en fruit moeten het stellen met 2,5 miljoen euro en bio met 0,6 miljoen euro. En dat terwijl er in eigen land en in onze buurlanden een trend is naar minder vlees eten.” Groen wijst erop dat dit niet alleen gezonder is, maar ook beter voor het klimaat.

Groen vraagt dat er dringend een actieplan voor de toekomst van de landbouw komt, maar wijst erop dat “een landbouwmodel dat inzet op een exportgerichte strategie die produceert aan de laagste prijs waardoor boeren worden gedegradeerd tot dagloners in dienst van veevoedergiganten en slachthuizen”, niet het toekomstbeeld is waar de partij voor staat. “Wij vragen dat de huidige crisismaatregelen voor de noodlijdende veehouderij worden ingezet voor de bedrijven die de steun het hardst nodig hebben in functie van de stopzetting of omvorming van hun bedrijf. Een warme sanering kan voor ons dan ook alleen als de mestrechten van de betrokken bedrijven uit de markt worden gehaald.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via