nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2018 Wat ging er mis bij Veviba?

De Standaard maakte een overzicht van wat er allemaal precies misging bij vleesbedrijf Veviba. Zo kwam vlees op de markt dat enkel nog als diervoeder mocht gebruikt worden en werd met invriesdata gesjoemeld. Behalve het onderzoek naar de fraude loopt er ook een administratief onderzoek naar sociale dumping van werknemers bij Veviba. Tijdens een controle in 2017 kwam aan het licht dat 67 personeelsleden waren gedetacheerd uit Luxemburg. Tien anderen kwamen uit Portugal. 

Vleesbedrijf Veviba kwam de afgelopen dagen in opspraak wegens vleesfraude. Wat ging er precies mis? Bepaalde vleespartijen mochten enkel nog als diervoeder dienen, maar kwamen onder meer als américain natuur in de winkelrekken terecht. Behalve het gesjoemel met het slachtafval prutste Veviba ook met de datums op de ingevroren pakken vlees. Daar moet de invriesdatum op vermeld staan, maar het vleesverwerkingsbedrijf vulde die naar eigen goeddunken in. Tijdens een huiszoeking op 28 februari botsten speurders, onder meer van het FAVV, op ingevroren pakketten vlees waarvan de invriesdatum maanden in de toekomst lag.

Die huiszoeking kadert in een onderzoek naar economische fraude dat van start ging na een klacht uit Kosovo op 27 september 2016. Importvlees dat afkomstig was van Veviba werd aan een controle onderworpen. Toen bleek dat de datums op het vlees niet konden kloppen of ontbraken. Het is nog onduidelijk of en in welke mate categorie 3-vlees (niet meer geschikt voor menselijke consumptie, red.) door Veviba is uitgevoerd.

Het FAVV voerde vorig jaar in totaal acht inspecties uit op de site - dus over alle afdelingen heen. De checklists waren volgens cijfers van het FAVV gunstig in 91,1 procent van de gevallen. Eén keer was er een probleem bij de traceerbaarheid van het vlees, een andere keer op het vlak van de hygiëne van de infrastructuur. Toch bleek er tijdens de huiszoeking van 28 februari een probleem te zijn met 70 procent van het vlees in de Veviba-koelinstallatie: 133 van de 200 gecontroleerde stalen waren niet conform de regels.

Die vaststelling bracht minister van Landbouw Denis Ducarme ertoe vragen te stellen bij de 'agressiviteit' van de controles van het FAVV. Hij merkte ook op dat het anderhalf jaar duurde tot de onderzoeksrechter in Luxemburg in actie kwam. Daarnaast schrijft Het Laatste Nieuws ook dat Veviba, in 2016 vlees exporteerde naar Kosovo dat twaalf jaar oud was. "Uit de etiketten bleek dat een deel van het vlees afkomstig was uit de slachthuizen van Izegem en Harelbeke", zo klinkt het in een gerechtelijk verslag. Diezelfde maand werd het Voedselagentschap door de Kosovaarse voedselinspectie op de hoogte gebracht.

"Ingevroren vlees hoeft geen gevaar voor de volksgezondheid te betekenen zolang de koudeketen niet onderbroken werd en het vlees steeds bewaard bleef bij -18 graden", reageert Bruno De Meulenaer, professor Levensmiddelentechnologie verbonden aan de UGent. Behalve het onderzoek naar het gesjoemel met vlees loopt er ook een administratief onderzoek naar sociale dumping van werknemers bij Veviba. Tijdens een controle in 2017 kwam aan het licht dat 67 personeelsleden waren gedetacheerd uit Luxemburg. Tien anderen kwamen uit Portugal. 

Bron: De Standaard / Belga

Beeld: YouTube

Volg VILT ook via