nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.11.2017 Wat kunnen boeren en tuinders leren van Marc Herremans?

Op 13 en 28 november organiseert het Innovatiesteunpunt een infoavond ‘Uitzicht door inzicht’, met als bijzondere gasten Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege en coach Marc Herremans. De door een fietsongeluk verlamde triatleet getuigt over het ombuigen van tegenslagen naar nieuwe kansen of uitdagingen. De juiste keuzes maken op sleutelmomenten, daar is het in een mensenleven en ook in een onderneming om te doen en dat wil het Innovatiesteunpunt land- en tuinbouwers bijbrengen met dit project. Alle aanwezigen krijgen als extra ruggensteuntje de brochure ‘Kompas voor sleutelmomenten’.

De dagelijkse werkzaamheden op een landbouwbedrijf vreten zoveel tijd en energie dat boeren en tuinders hun bedrijfsvoering te weinig tegen het licht houden. Twee jaar geleden bood het Innovatiesteunpunt binnen het project ‘Uitzicht door inzicht’ ondernemersscans aan die bedrijfsleiders even doen stilstaan bij de gang van zaken. Een 200-tal land- en tuinbouwbedrijven maakte daar dankbaar gebruik van, en nam de aanbevelingen vaak ter harte door de bedrijfsvoering op een aantal punten bij te sturen. Op het ene bedrijf kon dat een andere taakverdeling inhouden, op het andere bedrijf volgde de bedrijfsleider een cursus om zijn of haar zwakke punten bij te schaven. Iedereen leerde om ook af en toe even gas terug te nemen en na te denken over de bedrijfsstrategie.

Het project maakt deze maand een nieuwe start in de vorm van twee ‘Uitzicht door inzicht’-infoavonden die landbouwers zullen helpen om de juiste keuze te maken op sleutelmomenten. Dat zijn de momenten waarop een bedrijfsleider uitgedaagd wordt om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. De beslissingen die iemand op zo’n moment neemt, hebben vaak een grote impact op het verdere verloop van diens leven en onderneming. “Goed nadenken en alle opties en consequenties bekijken, is een noodzaak”, zo benadrukt het Innovatiesteunpunt. “Doordacht beslissen is belangrijk”, beaamt Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege, “want de klok terugdraaien gaat niet.” In de aanhef van de brochure die het Innovatiesteunpunt uitgeeft in het kader van het project – dat nog meer in petto heeft – wenst zij alle land- en tuinbouwers goede en gefundeerde beslissingen toe, “met alleen maar positieve resultaten!”

Sleutelmomenten voor een landbouwer zijn bijvoorbeeld de beslissing tot uitbreiding of inkrimping van de productie, het veranderen van teelt of dieren, een nieuwe investering in infrastructuur, een grondaankoop, het starten met eigen verwerking of een andere activiteit op het bedrijf, de overname van een ander bedrijf, enz. Tijdens de levensduur van een land- of tuinbouwbedrijf moet de bedrijfsleider zo meerdere cruciale beslissingen nemen. Welke weg ga je uit met het bedrijf? Wat is financieel en qua arbeidstijd haalbaar? Welk risico wil iemand nemen?

Tijdens de twee infoavonden in Aalter (13 november) en Tessenderlo (28 november) zal voormalig triatleet Marc Herremans de aanwezigen inspireren met zijn getuigenis. Na zijn fietsongeluk is Marc gestart met het coachen van veldrijder Kevin Pauwels en begon hij een eigen triatlonteam voor jong talent. Inmiddels runt hij in Wuustwezel een modern sport- en revalidatiecentrum waar hij samen met onder andere een kinesist en psycholoog recreatieve en professionele sporters begeleidt. In het bedrijfsleven is Marc Herremans een graag geziene spreker omdat er veel te leren valt uit zijn levensverhaal: omgaan met verandering, een tegenslag zien als een kans om terug te vechten, focussen, concurrenten aanzien als motivator, enz.

Alle aanwezigen krijgen de brochure ‘Kompas voor sleutelmomenten’ mee naar huis. Dit werkboek zal hen helpen om de juiste keuzes te maken. Het bestaat uit vier onderdelen omdat er in een beslissingsproces evenveel stappen zijn om te komen tot de finale beslissing over het realiseren van een idee of plan. Afhankelijk van waar iemand zich in dat proces bevindt, kan de brochure geopend worden op pagina 1 of in een volgend hoofdstuk. Een land- of tuinbouwer kan er alleen mee aan de slag gaan, of beroep doen op iemand die kan inspireren en als klankbord kan dienen. Dat kan een consulent van het Innovatiesteunpunt zijn, maar ook een niet rechtstreeks betrokken familielid, een collega-landbouwer of -ondernemer of een adviseur die de bedrijfsleider in vertrouwen wil nemen.

Voor de twijfelaars onder de land- en tuinbouwers heeft Marc Herremans een belangrijke boodschap: “The only time you fail is when you give up trying.” Wie de brochure van het Innovatiesteunpunt stap voor stap doorneemt, vergaart voldoende informatie om de knoop te durven doorhakken. “Weet dat dit geen wetenschap is”, zo benadrukt het Innovatiesteunpunt. “Het nemen van beslissingen loopt altijd samen met een vorm van risico. Je bent nooit 100 procent zeker over wat er werkelijk zal gebeuren wanneer je de beslissing genomen hebt. Goede keuzes maak je door ervaring. Ervaring krijg je door verkeerde keuzes.” 

Kom luisteren naar het verhaal van Marc Herremans in Aalter of Tessenderlo.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: marcherremans.com

Volg VILT ook via