nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.06.2018 "Wat met onkruidbestrijding in teeltvrije strook?"

Landbouwers worstelen met de bestrijding van distels en ander onkruid in de teeltvrije strook van 1 meter aan perceelranden. Vanaf 1 september zal in Vlaanderen voor de hoofdteelten die ingezaaid worden de naleving van die teeltvrije zone worden gecontroleerd. “Een natuurlijke berm of het inzaaien van een bij voorkeur niet-productieve grassoort kan”, aldus Vegaplan. Maar hoe met het verder met de distelbestrijding en ander onkruid, vraagt Boerenbond zich af. 

Naast de spuitvrije zone van 1 meter voor veldspuiten en 3 meter voor boomgaardspuiten langs waterlopen, zal er vanaf 1 september voor hoofdteelten ook gecontroleerd worden op de 1 meter teeltvrije zone aan waterlopen die vallen onder het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Wat moet je met die meter aanvangen? Een natuurlijke berm van 1 meter kan, inzaaien met gras ook. “Je kan de strook ook braak laten liggen, maar dan stijgt natuurlijk het risico op onkruiden”, aldus Vegaplan.

Over dat onkruid maakt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker zich zorgen. “Bij de uitbreiding van controlebevoegdheden met betrekking tot 1 meterteeltvrije stroken heeft de onduidelijke communicatie door de diverse administraties, praktijkcentra en voorlichters rond de distelbestrijding en bestrijding van ander onkruid in deze eenmeterzone voor heel wat commotie en frustratie gezorgd”, zo klinkt het. “En de vraag is nu: hoe moeten en kunnen boeren dit praktisch aanpakken?”

“We beseffen zeer goed dat we koste wat het kost moeten vermijden dat fytoproducten in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen”, aldus De Becker. “Daarvoor is water een te kostbaar goed. Anderzijds worstelen we met onze hardnekkige distels. We vragen dus dringend hulp bij de zoektocht naar haalbare en uitvoerbare alternatieven die zowel onze waterlopen beschermen tegen instroom van fytoproducten, maar ook praktisch inpasbaar zijn in een moderne bedrijfsvoering.”

“Hoog tijd dat overheid en praktijkcentra de handen uit de mouwen steken en de handschoen aantrekken (distels kan pijnlijke bedoening zijn) en meehelpen bij de distelbestrijding”, zo lanceert De Becker een brede oproep. “Randen waar distels en ander onkruid welig bloeien, leiden onvermijdelijk naar gebruik van meer fyto op overige delen van het perceel. En dat kan ook geenszins de bedoeling zijn.”

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via