nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.04.2018 WatchITgrow-app verlicht de teeltopvolging in akkerbouw

De applicatie watchITgrow kan op perceelsniveau de aardappeloogst voorspellen, maar heeft nog veel meer in zijn mars. Nieuw is een schaduwkaart die aardappeltelers toelaat om variabel te poten in functie van de lichtinval op het gewas. “Dat was één van de vragen die naar boven kwam tijdens de gebruikersvergaderingen afgelopen winter”, vertelt Jürgen Decloedt van VITO. Het onderzoeksinstituut in Mol ontwikkelde de app samen met het Waalse landbouwonderzoeksinstituut CRA-W, de universiteit van Luik en de aardappelindustrie. Vanaf de zomer kunnen Belgische landbouwers watchITgrow inschakelen voor de teeltopvolging van andere akkerbouwgewassen en openluchtgroenten.

Het voorbije jaar hebben bijna 400 akkerbouwers in Vlaanderen en Wallonië de applicatie watchITgrow ingeschakeld om de teeltopvolging van ruim 8.000 hectare aardappelen te vereenvoudigen. De beelden van de Europese Sentinel-satellieten worden door het platform gecombineerd met dronebeelden, weers- en bodemgegevens en oogstvoorspellingsmodellen. Samen geeft dat accurate informatie over de toestand van aardappelpercelen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gewas en de variatie binnen een perceel.

“Vooral grotere aardappeltelers maakten tot dusver dankbaar gebruik van de app omdat het hen toelaat prioritair aandacht te geven aan percelen waar de aardappelen een heterogene stand vertonen, of de temperatuur- en neerslaggegevens afwijken van het meerjarige gemiddelde”, vertelt VITO-onderzoeker Jürgen Decloedt. “Vanaf de zomer toont watchITgrow een groeicurve voor elk perceel, inclusief een referentiegroeicurve zodat elke teler weet of zijn aardappelen het goed doen. Hij kan percelen onderling vergelijken, en de perceelhistoriek oproepen. Naar het einde van het seizoen wordt de opbrengstvoorspelling belangrijker. Die informatie laat een teler ook toe om een benchmark uit te voeren met de opbrengstcijfers van percelen uit dezelfde gemeente of provincie.”

Nieuw, en een direct gevolg van de feedback op de gebruikersvergaderingen die deze winter plaatsvonden, is een schaduwkaart voor alle aardappelpercelen. “Die kaart laad je in de gps van de tractor om de plantmachine ruimer te doen poten in schaduwrijke zones”, legt Decloedt uit. Door minder knollen te planten in de beschaduwde zones krijgen de planten er relatief gezien meer licht, water en voedingsstoffen per plant dan bij een normale plantdichtheid. De winst is dubbel, namelijk een hogere opbrengst en een besparing op pootgoed. “De kaart toont een viertal gradaties van schaduw per perceel. Een landbouwer kan ook beslissen om op een heel schaduwrijke plek geen aardappelen te planten maar een akkerrand te zaaien in functie van de vergroeningseisen.”

Dankzij de nieuwe versie is het nog makkelijker om perceelgegevens in te geven. De teler kan nu data ingeven voor meerdere percelen tegelijk, perceelsgrenzen en -informatie importeren via shape- of kml-bestanden en gewasbeschermingsmiddelen ingeven door een keuze te maken uit de lijst van wettelijk toegelaten middelen. Halverwege dit jaar komt watchITgrow ook beschikbaar voor andere akkerbouwgewassen (granen, suikerbieten en maïs) en voor openluchtgroenten. “Met uitzondering van de oogstvoorspelling zal de app voor deze teelten dezelfde mogelijkheden bieden”, aldus Decloedt, en hij somt ze op: de heterogeniteit van het gewas in een veld scoren, de groeicurve opvolgen en afwijkingen van de meteogegevens bijhouden.

De doorontwikkeling van de applicatie kan maar lukken door IT-kennis te combineren met agronomische kennis, “en door veel met landbouwers te praten”, zo benadrukt de ILVO-onderzoeker. De interesse in de applicatie is naar verluidt groot, niet alleen bij landbouwers maar ook bij agroconsultants en machinefabrikanten. In de loop van het jaar zullen er infosessies plaatsvinden.

Meer info: watchITgrow 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via