nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.06.2018 "We juichen vereenvoudiging vennootschapsvormen toe"

In ledenblad Boer&Tuinder komt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker terug op de modernisering van het vennootschapsrecht. De Becker is tevreden dat de voordelen die op het vlak van fiscaliteit en pacht verbonden zijn aan de landbouwvennootschap overeind blijven. Volgens Boerenbond gaf Justitieminister Koen Geens daartoe al zijn principiële fiat. “De hervorming schept ook extra opportuniteiten voor bedrijfsstructuren in land- en tuinbouw die meer aangepast zijn aan het verhoogde ondernemingsrisico”, aldus De Becker.

Minister Koen Geens hield grote kuis in 17 bestaande vennootschapsvormen. Voortaan wordt de lijst beperkt tot de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de personenvennootschap (de maatschap). Daarbij zullen zowel de nv als de bv (besloten vennootschap) voortaan door één persoon kunnen worden opgericht en wordt ook de minimumkapitaalvereiste afgeschaft. Er komt ook meer statutaire vrijheid.

Boerenbond juicht de vereenvoudiging toe. “Voor Boerenbond was het essentieel dat in de hervormingsoefening de voordelen die op het vlak van fiscaliteit en pacht verbonden zijn aan de landbouwvennootschap overeind bleven en gegarandeerd werden”, aldus De Becker. “We hebben daarvoor het engagement van minister Geens. En we stellen vast dat in de goedgekeurde teksten die voordelen effectief behouden blijven. Dat gebeurt via een specifieke erkenning. Zo zal een land- of tuinbouwbedrijf de vorm kunnen aannemen van een bv, cv, comm. V en vof en kunnen worden erkend, waarna het als erkende landbouwonderneming door het leven zal gaan.” 

“Zo’n erkende landbouwonderneming is erg vergelijkbaar met de huidige lv, en zal in de praktijk kunnen functioneren zoals een lv”, aldus de voorzitter. “De specifieke voordelen die bestonden voor een landbouwvennootschap blijven ook behouden voor de ‘erkende landbouwonderneming’. Daarover is er een akkoord. De specifieke teksten en aanpassingen van wetgeving, bijvoorbeeld op het vlak van terminologie, moeten wel nog verder worden uitgewerkt. Maar het principe is verworven en dat is belangrijk.”

“Ook de verdere uitwerking van de erkenningsvoorwaarden voor de ‘erkende landbouwonderneming’ staat nog op het agenda”, gaat De Becker verder. “Maar ook daar is het engagement om dat op de meest eenvoudige wijze te regelen, zowel voor bestaande landbouwvennootschappen als voor de nieuwe ‘erkende landbouwonderneming’. Rest nog te zeggen dat het nieuwe vennootschapswetboek meer dan waarschijnlijk per 1 januari 2019 in werking zal treden.”

“Bestaande lv’s krijgen 5 jaar de tijd om zich om te vormen naar één van de vier overblijvende vennootschapsvormen”, zo besluit De Becker. “Dit zal dus uiterlijk tegen 1 januari 2024 moeten gebeuren. Tijd genoeg dus om in alle rust de nodige aanpassingen te doen. Met de garanties op zak op het vlak van fiscaliteit en pacht voor de erkende landbouwonderneming, biedt de hervorming van het vennootschapsrecht ook extra opportuniteiten voor bedrijfsstructuren in land- en tuinbouw die meer aangepast zijn aan het verhoogde ondernemingsrisico”, besluit De Becker. “En daar kunnen we enkel maar positief op reageren.” 

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via