nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.10.2018 Week van de bedrijfsoverdracht spreekt Boerenbond aan

Elk jaar organiseert het Agentschap Ondernemen en Innoveren kort voor de herfstvakantie de ‘Week van de bedrijfsoverdracht’. Het agentschap wil daarmee ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken. “Hoewel de campagneweek vooral gericht is op kmo-bedrijven is de doelstelling ervan minstens even relevant voor bedrijfsovernames binnen onze sector”, schrijft Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in het ledenblad. Ze verwijst naar het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging dat Boerenbond vier jaar geleden op poten heeft gezet. Met de publicatie van ‘7 sleutels voor een succesvolle bedrijfsoverdracht’ doet het kenniscentrum waarvoor het gemaakt is, namelijk een nieuwe generatie landbouwers in het zadel helpen.

De overdracht van een (landbouw)bedrijf van de ene generatie op de andere is een bijzonder complex én delicaat proces waarbij emotionele, familiale, persoonlijke, financiële en zakelijke aspecten allemaal samenkomen. Sonja De Becker: “Uit studies blijkt dat de drempels voor een bedrijfsleider om zijn bedrijf over te dragen zitten in financiële redenen (te zwaar voor de volgende generatie), de moeizame overdracht van patrimonium, de moeilijkheid om het familiebedrijf los te laten en de vrees voor familiale discussies.”

De uitdaging is om vanuit deze soms tegenstrijdige verlangens en belangen te komen tot een gedragen proces dat de continuïteit van het bedrijf veiligstelt, maar evenzeer zowel de overlater als de overnemer in de best mogelijke startpositie plaatst. Een startpositie die uitzicht biedt op een correct inkomen maar waarbij ook ruimte is en blijft voor het gezin, ontspanning en sociaal engagement. Een bedrijfsoverdracht en -opvolging moet vooral een weldoordachte én weloverwogen keuze zijn van zowel overlater als overnemer. “Een keuze die grondig en tijdig moet voorbereid worden en waarbij alle aspecten die ik hierboven opsomde op de tafel moeten komen”, schrijft de voorzitter van Boerenbond in Boer&Tuinder.

Vervolgens verwijst De Becker naar het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging dat vier jaar geleden is opgericht. Dat heeft intussen een aantal instrumenten, tools en opleidingen uitgewerkt die overlaters en overnemers moeten aanzetten om grondiger, tijdiger en beter te praten over samenwerking over generaties heen, over nodige competenties en over patrimomiumoverdracht. Ze nodigt leden-landbouwers uit om gebruik te maken van de expertise die verworven is binnen de Boerenbond-groep.

Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging zet haar uitnodiging kracht bij door de publicatie van ‘7 sleutels voor een succesvolle overdracht’. “Niets is eeuwig, vroeg of laat wordt elke ondernemer geconfronteerd met de vraag ‘gaat mijn onderneming blijven voorbestaan en wie zal dan het roer overnemen?’. Daarom nemen we jullie graag mee doorheen zeven sleutels voor een geslaagd proces”, zegt consulent Dorien Bruynseels. Alle zeven op een rijtje gaat het om: tijdig beginnen, dialoog stimuleren, transparantie creëren, zorg dragen voor later, wees een mentor, samenwerking organiseren en later ondersteunen.

Meer weten daarover? Of over de inspiratieavond bedrijfsopvolging op donderdag 8 november in Gent? Check de website van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging.

Bron: Boer&Tuinder / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via