nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.03.2019 Weermodellen onderschatten impact klimaatextremen

In een artikel gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature stellen wetenschappers dat de huidige globale weermodellen de impact van de klimaatextremen onderschatten. “Voor de eerste keer hebben we getest hoe goed deze complexe modellen de impact van extreme klimaatomstandigheden vastleggen”, legt de Duitse wetenschapper Jacob Schewe uit. “We hebben ontdekt dat een meerderheid van de modellen de extreme effecten hiervan onderschat in belangrijke sectoren zoals de landbouw, ecosystemen en hittegerelateerde menselijke sterfte. Gevolgen op watervoorraden en waterkracht in sommige stroomgebieden worden dan weer overschat.”

Complexe impactmodellen, in combinatie met mondiale klimaatmodellen, vormen de basis van veel van onze huidige kennis over toekomstige wereldwijde gevolgen van klimaatverandering. Of ze extreme gebeurtenissen goed opvangen, is dan ook een belangrijke vraag. “En toch is niet bekend hoe goed de huidige reeks modellen de uiteenlopende effecten van een bepaalde klimaat-extreme gebeurtenis kan reproduceren”, zegt Duits wetenschapper Jacob Schewe. Hij en een team van internationale wetenschappers gingen aan de slag om uit te zoeken hoe goed deze complexe modellen de impact van extreme klimaatomstandigheden vastleggen.

Gebruikmakend van de Europese hittegolf en de droogte in 2003 als een historisch analoog voor vergelijkbare gebeurtenissen in de toekomst, stelden ze vast dat een meerderheid van de modellen de effecten van deze extreme fenomenen onderschat. Vooral de effecten op vlak van landbouw en ecosystemen worden erg onderschat. “Bijna geen enkel teeltmodel voorspelde de erg lage maïsopbrengst in Frankrijk en Italië die we zagen na de hittegolf en de droogte in 2003”, aldus Jacob Schewe.

Ook de impact op natuurlijke ecosystemen wordt slecht ingeschat door verschillende vegetatiemodellen. “Slechts een paar van de wereldwijde vegetatiemodellen komen dicht in de buurt van de enorme negatieve anomalie die werd waargenomen in West-Europa na de hittegolf”, gaat Jacob Schewe verder. “Onze studie biedt dus een belangrijke context voor elke volgende analyse van economische en maatschappelijke effecten.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via