nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.01.2018 Welke projecten verzoenen landbouw en natuur?

Nog tot 9 februari kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren samen deze eerste projectoproep om initiatieven te ondersteunen die naar een constructief samengaan van landbouw en natuur streven, en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. De eerste editie van de jaarlijkse en thematisch afgebakende oproep draait rond insecten.

De Vlaamse overheid lanceert een projectoproep voor win-win-projecten die landbouw en natuur verzoenen. Voor de eerste editie werd het thema ‘insecten’ gekozen. “Recent Duits onderzoek toonde aan dat in Duitse natuurgebieden 75 procent van de insecten verdwenen is”, zo klinkt het. “Ook elders in Europa zijn er onrustwekkende signalen. Die achteruitgang van insectenpopulaties is zowel voor de natuur als voor de landbouw slecht nieuws. Insecten bevinden zich aan de basis van de voedselketen en een afname aan insecten betekent ook een afname aan voedselaanbod voor bijvoorbeeld vogels.”

“Insecten hebben daarnaast ook hun nut in de landbouw en kunnen voordelen opleveren zoals functionele agrobiodiversiteit: nuttige insecten helpen plagen bestrijden zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruikt worden, een gezond bodemleven draagt bij aan een vruchtbare bodem”, klinkt het bij wijze van voorbeeld. Nog tot 9 februari kan elke organisatie en vereniging een projectvoorstel indienen, al wordt bij de selectie wel voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 april 2018, hebben een maximale duurtijd van twee jaar en moeten afgerond worden voor 31 maart 2020. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient, moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25 procent van het totale bedrag.

Meer info vind je hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via