nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2016 Welke regels gelden voor professionele drones?

In Drietand, het ledenblad van het Algemeen Boerensyndicaat, licht juriste Solange Tastenoye het wettelijk kader toe voor het gebruik van drones. De landbouwsector ziet net als veel andere sectoren het gebruik van drones wel zitten, alleen was het wachten op gepaste wetgeving om binnen de lijntjes te kunnen kleuren. Professionele toestellen die van dienst kunnen zijn in de landbouw vallen niet onder de uitzondering voor drones van minder dan één kilo die uitsluitend recreatief worden gebruikt. Interessanter is het dus om te kijken naar de regels die gelden voor een ‘klasse 2 vluchtuitvoering’.

Op 10 april 2016 kwam een Koninklijk Besluit tot stand met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim. “Deze wetgeving is van toepassing op elk van op afstand bestuurd luchtvaartuig dat opstijgt of landt op Belgisch grondgebied”, schetst juriste Solange Tastenoye in Drietand.

De leden-landbouwers van het Algemeen Boerensyndicaat die het nut van een drone inzien, worden door Tastenoye wegwijs gemaakt in de regels die van toepassing zijn. Naast de drones van minder dan 1 kilo die puur recreatief worden gebruikt, is er een categorie van drones met een opstijgmassa kleiner dan 5 kilo bestemd voor luchtfotografie, landmeetkunde en observatie, op voorwaarde dat deze activiteiten een laag risico inhouden voor de veiligheid van de luchtvaart en van personen en goederen op de grond.

Zo’n ‘klasse 2 vluchtuitvoering’ moet aan een heel aantal vereisten voldoen. De juriste somt op: de piloot moet ouder zijn dan 16 jaar, verplicht een opleiding hebben gevolgd en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten, de drone mag niet hoger vlieger dan 45 meter, met de drone mag ook niet boven personen of dieren gevlogen worden, de piloot moet de drone altijd in het zicht houden, er mag niet boven steden of dorpen gevlogen worden, enz.

Bron: Drietand

Beeld: Anneleen Rutten UAntwerpen-INBO

Volg VILT ook via