nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.09.2018 West-Vlaanderen heft watercaptatieverbod op

Het captatieverbod op de West-Vlaamse onbevaarbare waterlopen is ingetrokken. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé donderdagnamiddag na een evaluatie. Op 19 juli werd het verbod van kracht door een aanhoudende periode van warmte en droogte. Het verbod kwam er vooral om de verzilting van de bermen en bodem tegen te gaan en de kwaliteit van het oppervlaktewater veilig te stellen.

Bijna twee maanden na het in werking treden van het oppompverbod, mag er opnieuw water gepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. "De regen van de voorbije dagen en weken heeft de waterpeilen voldoende doen stijgen", aldus gouverneur Decaluwé.

Met het intrekken van het verbod is de situatie volledig genormaliseerd. Er zijn wel nog enkele plaatsen waar een oppompverbod (en recreatieverbod) geldt, maar dat is dan vooral te wijten aan bijvoorbeeld blauwalgen. Enkele bevaarbare waterlopen zijn momenteel nog verontreinigd door blauwalgen.

In Limburg is de situatie dezelfde. Ook daar is het captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen vlak voor het weekend opgeheven. Door de aanwezigheid van blauwalgen blijft er wel een captatie- en recreatieverbod van kracht voor de Zuid-Willemsvaart en de kanalen Bocholt-Herentals en Beverlo blijft wel van kracht door de aanwezigheid van blauwalgen.

Ondertussen is de vraag naar oppervlaktewater vanuit de landbouw sterk afgenomen. De meeste gewassen die extra water nodig hebben, zijn immers al geoogst of het groeiseizoen ervan loopt ten einde. Het beschikbare water voldoet dan ook aan de resterende beperkte vraag. De peilen van de waterlopen blijven echter laag. Daarom blijft de provincie Limburg oproepen om zuinig en verstandig met water om te springen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via