nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

14.07.2017 West-Vlaanderen leent beschermmateriaal mestgassen uit

West-Vlaamse landbouwers kunnen zich voortaan wenden tot zes provinciale uitleendepots om beschermmateriaal tegen mestgassen en meettoestellen te ontlenen. Mestgassen zijn gevaarlijk en hoewel landbouwers zich steeds meer bewust worden van de risico’s, gebeuren er toch nog steeds ongevallen. “We willen niet enkel sensibiliseren, maar ook oplossingen aanreiken”, zegt de provincie die samen met de West-Vlaamse brandweerzones, Boerenbond en Inagro het materiaal ter beschikking stelt.

Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Maar ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag lopen landbouwers grote risico’s. “De alertheid bij landbouwers omtrent dit gevaar is toegenomen, maar wordt toch nog vaak onderschat, ook door ervaren mensen”, klinkt het. Er gebeuren immers nog steeds ongevallen met mestgassen, soms met een dodelijke afloop.

Na een proefproject in 2016 in de Westhoek worden daarom uitleendepots van beschermmateriaal en meettoestellen uitgerold over de volledige provincie. Vanaf augustus kunnen veehouders in de brandweerposten van Diksmuide, Gistel, Ieper, Kortrijk, Tielt en Oostkamp terecht om het materiaal gratis te ontlenen. Het gaat onder meer om een persluchttoestel met longautomaat en masker, een harnas en reddingstouw en een gasmeettoestel.

De ontlening gebeurt evenwel alleen aan veehouders die vooraf een opleiding hebben gevolgd. Tijdens die opleiding wordt gewezen op de concrete gevaren van mestgassen en veehouders leren de juiste werkwijze aan voor het gebruik van de beschermmaterialen zodat ze veilig gebruikt kunnen worden. De opleiding is gratis en duurt ongeveer twee uur. Twee keer per jaar worden per brandweerzone verschillende opleidingsmomenten ingericht. Na afloop ontvangen de landbouwers een attest dat ze moeten voorleggen wanneer ze materiaal willen ontlenen. Vandaag zijn al 150 landbouwers in het bezit van zo’n attest.  

Meer info: Uitleendepots beschermmateriaal mestgassen

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Varkensloket ILVO

Volg VILT ook via