nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.06.2017 West-Vlaanderen wil zich beter wapenen tegen droogtes

Van het KMI horen we volgende week of de droogte al dan niet een uitzonderlijk weersfenomeen is, maar in West-Vlaanderen gaat men daar steeds meer van uit. Gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert verwacht dat de schade groot genoeg zal zijn om een erkenning als landbouwramp te rechtvaardigen. Hij roept landbouwers op om de schade aan de gewassen door de droogte nauwkeurig bij te houden. In de provincieraad kreeg hij een reeks vragen over de droogte en daarop verklaarde Naeyaert: “Ik, en mijn voorgangers hebben dit nog nooit meegemaakt. We gaan ons moeten organiseren rond het crisisbeheer van dergelijke situaties.”

De West-Vlaamse landbouwers kreunen onder de aanhoudende droogte en de situatie wordt er niet gemakkelijker op gemaakt door het captatieverbod in een aantal polders en het IJzerbekken. Ondertussen is het ook in het Leiebekken en twee bekkens in de buurt van Brugge verboden om water op te pompen voor de beregening van gewassen. Schade aan teelten is onvermijdelijk en in sommige gevallen dramatisch groot. “We roepen op om de nodige vaststellingen te laten doen”, zegt landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert. “Het is wachten op de meteorologische vaststellingen om te weten of de situatie erg genoeg is om te laten erkennen als ramp, maar de schade zal wel groot genoeg zijn.”

De provincie West-Vlaanderen wil zich in de toekomst ook beter wapenen tegen zo'n situatie. “We gaan ons moeten organiseren rond het crisisbeheer van dergelijke situaties”, aldus Naeyaert. Toch is er al veel gedaan. Zo zijn er al 18 spaar- en bufferbekkens gerealiseerd die enerzijds dienen om water op te vangen bij zware wateroverlast, maar waaruit landbouwers ook water kunnen oppompen. "We moeten nog een goed evenwicht zoeken. We kunnen niet riskeren om een buffer zomaar te laten vollopen. Als er dan een zwaar onweer uitbreekt, kan dat ook leiden tot problemen", aldus Naeyaert die de situatie met de gouverneur, landbouworganisaties en waterbeheerders nauwgezet opvolgt.

De grootste oppositiepartij in de provincieraad, N-VA, vraagt dat de provincie een langetermijnvisie ontwikkelt voor de West-Vlaamse boeren en tuinders want zij zullen in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met extreme droogte afgewisseld met hevige regen. Een dag eerder werd minister van Landbouw Joke Schauvliege in het Vlaams Parlement aangemaand om meer planmatig maatregelen te nemen in functie van de huidige en nog te verwachten perioden van extreme droogte.

Zij benadrukte dat het Vlaamse waterbeleid reeds op twee sporen werkt: wateroverlast én waterschaarste door droogte. Dat komt zo ook aan bod in het klimaatadaptatieplan. Eén en ander kan misschien nog beter gecoördineerd worden, maar Schauvliege zette in de verf dat er nu al heel wat structurele maatregelen genomen worden. Voorbeelden daarvan zijn de variabele heffingen voor het gebruik van grondwater en de zoektocht naar alternatieve waterbronnen, bijvoorbeeld in de landbouw.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via