nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.03.2018 Wetenschappers eisen betere bescherming biodiversiteit

De Belgische overheden moeten dringend maatregelen nemen waarmee de achteruitgang van de biodiversiteit wordt tegengegaan, zo staat in een oproep die zowat 270 Belgische onderzoekers gelanceerd hebben. "Het wordt tijd dat we hier de hoogste prioriteit aan geven", zo klinkt het. Tegelijk blijkt uit nieuw onderzoek dat van de 31 soorten hommels die in het begin van de twintigste eeuw in België leefden, er momenteel nog slechts acht vaak worden gespot. De andere soorten zijn uiterst zeldzaam geworden; zeven van hen zijn volledig verdwenen. 

270 Belgische onderzoekers richten zich in een open brief rechtstreeks tot de Belgische overheden en eisen dringende en doortastende maatregelen tegen de alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit. De oproep komt er enkele dagen nadat IPBES, een platform van internationale wetenschappers, in een rapport aan de alarmbel had getrokken over de terugval van het aantal dier- en plantensoorten.

Volgens dat IPBES-rapport blijft de biodiversiteit overal ter wereld op verontrustende wijze achteruitgaan. De meer dan vijfhonderd deskundigen die aan het rapport werkten, spreken over een "massale uitsterving" van soorten. "De gevolgen zijn dramatisch, zowel voor de economieën als de voedselveiligheid en de levenskwaliteit van de mens", zo luidt de conclusie van IPBES.

In een reactie, die door ongeveer 270 wetenschappers ondertekend werd, eisen Belgische onderzoekers nu dat de overheid dringende maatregelen neemt om de biodiversiteit te beschermen. "De toekomst van de mens hangt af van biodiversiteit", aldus de wetenschappers. "België moet, als een land waarin het verlies aan biodiversiteit al grote gevolgen heeft en als een primaire kenniseconomie, het voortouw nemen in de bescherming van de biodiversiteit. Het wordt tijd dat we hier de hoogste prioriteit aan geven."

De wetenschappers benadrukken dat het verlies van biodiversiteit niet alleen op mondiaal niveau kan worden aangepakt. Ook op nationaal, regionaal en lokaal niveau kunnen volgens hen heel wat maatregelen worden genomen. Zo wordt onder meer gepleit voor meer bewustmaking en een duidelijkere definiëring van beleidsdoelstellingen. Daarnaast pleiten ze er ook voor om ecologische aspecten in rekening te brengen bij de meting van nationale welvaart.

Uit nieuw onderzoek blijkt intussen dat de hommelpopulatie in België flink is geslonken. Hoofdredenen voor de terugloop van die insectenpopulatie zijn veranderingen in de landbouw, de verstedelijking en de klimaatopwarming. Van de 31 soorten hommels die in het begin van de 20e eeuw in België leefden, worden er momenteel nog slechts acht vaak gespot. De andere soorten zijn uiterst zeldzaam geworden; zeven van hen zijn volledig verdwenen. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via