nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.11.2017 Wetenschappers vrezen snelle mutatie vogelgriepvirus

Russische trekvogels hebben in november vorig jaar vogelgriepvirussen mee naar Nederland gebracht. De virussen waren andere dan die in 2014 een uitbraak van vogelgriep veroorzaakten. Wetenschappers denken dat het H5N8-virus heel snel van genetische samenstelling kan veranderen, waardoor de kans op besmetting bij mensen en dieren toeneemt. Dat staat in een onderzoek dat het bioveterinaire instituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) heeft gedaan naar de recente vogelgriepuitbraak.

Het duurde tot in april van dit jaar voor de Nederlandse overheid alle maatregelen tegen verspreiding van de ziekte weer kon intrekken. Vijftien pluimveebedrijven zijn geruimd, ruim 727.000 dieren werden gedood en talloze wilde watervogels overleden. Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven elkaar niet hebben besmet. Alleen in Biddinghuizen is het virus mogelijk overgebracht op drie bedrijven.

Ook België werd getroffen door het vogelgriepvirus. In ons land werden 13 besmettingen geteld. Het laatste geval van vogelgriep dateert van 5 juli en het duurde tot eind juli vooraleer alle vogelgriepmaatregelen, waaronder de ophokplicht, werden opgeschort. Het Voedselagentschap liet meteen weten dat het cruciaal was om de bioveiligheidsmaatregelen en bedrijfshygiëne te blijven respecteren omdat het virus nog steeds rondwaart in Europa.

Frankrijk werd het zwaarst getroffen door de vogelgriep. Al in 2015 hield het H5N1-virus lelijk huis in de Franse pluimveestapel. Eind 2016 werd een nieuwe uitbraak vastgesteld, deze keer ging het om het H5N8-virus. De regio die toen het zwaarst werd getroffen, was Les Landes, de zuidwestelijke punt van Frankrijk bij de grens van Spanje. Daar wordt een kwart van alle eenden voor de productie van foie gras gehouden. In de regio werden toen meer dan 150 pluimveebedrijven geruimd omdat de Franse regering een massale ruimingsactie als enige oplossing zag om de verspreiding van het vogelgriepvirus af te remmen.

De productie van foie gras in het land wordt dit jaar geraamd op 11.700 ton, terwijl er vorig jaar nog 14.500 ton werd geproduceerd en in 2014 nog bijna 20.000 ton. Ook Hongarije en Bulgarije, die met respectievelijk 3.600 en 2.700 ton foie gras, de tweede en derde grootste producent zijn, hebben met vogelgriep te kampen gehad. Daardoor verschijnen er berichten in de media dat de kans groot is dat wie foie gras op het menu wil zetten tijdens de feestdagen, daar flink wat meer voor zal moeten betalen.  

Meer informatie: WBVR - Vogelgriep in 2016 veroorzaakt door wilde trekvogels

Bron: Belga/eigen verslaggeving/Het Laatste Nieuws

Beeld: NVWA

Volg VILT ook via