nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.05.2014 Wintertarwe pikt ruimte in van korrelmaïs en zomertarwe

Meer consumptieaardappelen, meer wintertarwe, beduidend minder zomertarwe en bijna 1.200 hectare meer eenjarige grasklaver als voeder voor het rundvee. Dat zijn kort samengevat de opvallendste verschillen in de teeltkeuzen die Vlaamse landbouwers dit seizoen gemaakt hebben. Omdat in 2014 alle verzamelaanvragen elektronisch werden ingediend, staat de perceelinformatie inmiddels geregistreerd in het informaticasysteem van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Dit maakte een snelle eerste verwerking van de aangiftes mogelijk.

Landbouwers dienen ieder jaar een verzamelaanvraag in om rechtstreekse inkomenssteun van de EU te verkrijgen of vergoedingen te kunnen claimen voor agromilieumaatregelen of beheerovereenkomsten in het kader van plattelandsontwikkeling. Een verzamelaanvraag is voor de meeste bedrijven ook verplicht in het kader van het mestdecreet.

De verzamelaanvragen voor de campagne 2014 zijn inmiddels ingediend bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De voorlopige resultaten houden nog geen rekening met een aantal incoherenties in de dossiers evenmin als met de eventueel noodzakelijke correcties wegens dubbele aangifte van dezelfde percelen door verschillende landbouwers. Ook kunnen de landbouwers nog hun verzamelaanvraag wijzigen tot 2 juni, waardoor de resultaten nog lichtjes kunnen wijzigen.

Wanneer we de voorlopige resultaten overlopen, dan valt vooral op dat er afgelopen najaar meer wintertarwe (+13,5%) is gezaaid dan het jaar voordien zodat het areaal zomertarwe (-50%) in 2014 een duik neemt. Ook wordt er minder triticale (-11,6%) geteeld, een graansoort die het op armere gronden beter doet dan tarwe. Het totale areaal graangewassen stijgt met goed zes procent naar 84.266 hectare.

Korrelmaïs won lange tijd aan populariteit bij akkerbouwers. 2014 is op dat vlak een ware trendbreuk (bijna 9.600 hectare minder korrelmaïs), wat wellicht veroorzaakt wordt door de tegenvallende maïsprijs. Bij aardappelen zien we een kleine terugval in de pootgoedteelt (-3%) en een bijna vijf procent groter areaal consumptieaardappelen. Rundveehouders hebben dit jaar opvallend meer geopteerd voor grasklaver in hun teeltplan. Meerjarige (+14,7%) en eenjarige (+66,2%) grasklaver nemen samen bijna 10.000 hectare in.

Fruittelers hebben er opnieuw voor gekozen om iets meer peren te telen (+2,8%), en dat ten koste van appels (-1,3%). Tuinders voorzien dit seizoen ongeveer 700 hectare meer vollegrondsgroenten, waarbij spinazie (+18,3%) de grootste groeier is en prei de belangrijkste verliezer (-14,3%). Het kruidenareaal in Vlaanderen neemt met bijna een kwart toe, tot 671 hectare.

Meer info: Voorlopige resultaten verzamelaanvraag 2014

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via