nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.09.2018 Zes landen schorten invoer van Belgisch varkensvlees op

Zes landen hebben de invoer van Belgisch varkensvlees opgeschort als gevolg van de ontdekking van vijf positieve gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg. Dat meldt de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV). Het gaat om Zuid-Korea, China, Taiwan, Wit-Rusland, Mexico en de Filipijnen, preciseert Michael Gore, afgevaardigd bestuurder van FEBEV. De exportstop is een slag voor de sector. "China en Zuid-Korea vertegenwoordigen zowat 45 procent van de uitvoer naar derde landen. En ook de Filipijnen vormen een belangrijke afzetmarkt", klinkt het.

Hoewel Afrikaanse varkenspest geen enkel gevaar inhoudt voor de mens, hebben zes landen toch beslist om hun invoer op te schorten. "Bij de onderhandelingen tussen België en derde landen (buiten de Europese Unie, nvdr.) worden specifieke voorwaarden opgelegd, die soms betrekking hebben op Afrikaanse varkenspest", legt Michael Gore uit. "Voor deze landen is aangegeven dat België vrij moet zijn van Afrikaanse varkenspest. Er is dus geen onderhandelingsmarge: de invoer is opgeschort."

Wat de uitvoer van Belgisch diervoeder betreft, hebben Oekraïne, Zuid-Korea, China, Wit-Rusland en Servië beslist hun invoer uit België te stoppen, laat de Waalse landbouwfederatie FWA weten op basis van informatie van de Belgian Feed Association (BFA). De mengvoederindustrie schreef een protocol met hygiënevoorschriften uit opdat alle leden zouden weten welke voorzorgsmaatregelen ze dienen te nemen in risico-omstandigheden.

Uit het hygiëneprotocol van BFA valt op te maken dat er nu reeds heel wat tijd kruipt in het reinigen van vrachtwagens binnen het toezichtsgebied. Daarmee wordt niet gewacht tot er zich een uitbraak op een varkensbedrijf voordoet. De chauffeur van de vrachtwagen draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij is degene die bij het betreden van het erf de banden en wielkasten van de vrachtwagen moet reinigen. Zelf dient hij een wegwerpoverall te dragen en blijft hij beter uit de stallen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: FEBEV

Volg VILT ook via