nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.04.2018 Ziekte van Newcastle duikt op bij Luikse kippen

Bij sierkippen van een hobbyhouder in Herstal bij Luik is de ziekte van Newcastle vastgesteld. Dat bevestigt het Voedselagentschap (FAVV). De ziekte van Newcastle is een erg besmettelijke vogelziekte. Voor professionele bedrijven is vaccinatie tegen de ziekte verplicht. De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. “De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in, er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid”, aldus het FAVV. 

Na een recent geval in Tsjechië is ook in ons land een geval van de ziekte van Newcastle vastgesteld, meer bepaald bij sierkippen van een hobbyhouder uit Herstal. Omdat het gaat om een “aangifteplichtige” ziekte gaat de gemeente van Herstal alle vereiste maatregelen treffen: een beschermingsgebied van 500 meter afbakenen, een verbod op verzamelingen in het gebied instellen, de vaccinatie van alle pluimvee en duiven verplichten binnen dit gebied,… Deze maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen.

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn, aldus het FAVV. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen. De mens is niet gevoelig voor deze ziekte, aldus nog het FAVV. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid. 

Meer info: FAVV

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via