nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2017 Zuivelsector ondertekent Zuivelverklaring van Rotterdam

Dat het de Belgische zuivelsector menens is met de verduurzaming van de sector blijkt uit het feit dat België de ‘Zuivelverklaring van Rotterdam’ heeft ondertekend. Met deze verklaring onderschrijft de ‘International Dairy Federation’ (IDF) de doelstellingen die vervat zijn in Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. “België vervult een pioniersrol. Het is één van de eerste landen die formeel verklaard toegewijd te zijn aan een duurzame ontwikkeling van de zuivelsector”, aldus Laurence Rycken van IDF tijdens de plechtige ondertekening van de zuivelverklaring.

In 2015 keurde de internationale gemeenschap de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling goed. Via 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) engageerden 193 landen in de wereld zich om, in een geest van partnerschap en vrede, te werken aan een duurzame en inclusieve economische groei, sociale inclusie en milieubescherming. “Agenda 2030 is tot op vandaag de meest uitgebreide blauwdruk om extreme armoede te elimineren, ongelijkheid te verminderen en onze planeet te beschermen”, zegt Peter Wollaert van CIFAL Flanders, onderdeel van het trainings- en onderzoekscentrum van de VN (UNITAR).

Agenda 2030 telt vijf cruciale dimensies, ook wel de vijf P’s genoemd: people (mensen), prosperity (welvaart), planet (planeet), partnership (partnerschap) en peace (vrede). “Traditiegetrouw werd duurzame ontwikkeling bekeken door een drieledige lens van sociale inclusie, economische groei en bescherming van het milieu. Via Agenda 2030 is dat concept verrijkt met twee cruciale dimensies: partnerschap en vrede. Echte duurzaamheid bevindt zich in de kern van de vijf dimensies”, meent Wollaert.

Tijdens de IDF Wereldzuiveltop in Rotterdam in oktober vorig jaar ondertekende IDF samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) de zogenaamde ‘Zuivelverklaring van Rotterdam’. Daarmee engageert de mondiale zuivelsector zich om toegewijd te zijn aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die in Agenda 2030 vervat zitten. Meer concreet wordt er beloofd dat de zuivelsector bijzondere aandacht gaat schenken aan de behoeften van familiebedrijven en kleine boeren, dat er expertise zal worden opgebouwd ter ondersteuning van duurzame praktijken, dat de vorderingen op vlak van duurzaamheid gemonitord en gerapporteerd zullen worden en dat er zal gewerkt worden aan de dialoog met stakeholders om op die manier naar een continue verbetering te streven.

Tijdens de voorstelling van de eerste duurzaamheidsmonitor van de Belgische zuivelsector maakte de sector van de gelegenheid gebruik om zijn duurzaamheidsengagement extra te onderstrepen door de Zuivelverklaring van Rotterdam te ondertekenen. Het is voor de Belgische zuivelsector een manier om zich sterker te verbinden met de internationale duurzaamheidsbeweging. “Via dit engagement aanvaardt de Belgische zuivelsector dat iedereen een deel vormt van de oplossing”, besluit Wollaert. Hij wees er nog op dat de toekomst ‘glokaal’ zal zijn: burgers zullen lokaal verankerd zijn, maar met een open blik op de wereld. Net zoals melkveebedrijven een sterke lokale binding moeten hebben, zonder de noden van collega-melkveehouders uit het Zuiden uit het oog te verliezen.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via