nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.07.2017 Zwakke positie van boer in keten is algemeen gekend

Zoals Hendrik Vandamme (Algemeen Boerensyndicaat) over de GLB-enquête reflecteert in Drietand, zo deelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker haar bevindingen in Boer&Tuinder. “Positief is dat niemand de noodzaak van een gemeenschappelijk landbouwbeleid in vraag stelt”, schrijft ze. “Men stelt wel vast dat er werk moet worden gemaakt van verandering en verbetering. Eén van de markante resultaten van de massaal ingevulde enquête is dat 97 procent van de respondenten zegt dat boeren en tuinders geconfronteerd worden met een unfaire ketenwerking waardoor ze een te klein deel van de meerwaarde toegewezen krijgen.”

De publieksraadpleging over het Europees landbouwbeleid legt de vinger op de wonde: boeren ontvangen een te klein deel van de meerwaarde die met voedingsproducten gerealiseerd wordt. Voor Hogan is dat een reden om nog eens te stellen dat de ongelijke positie van de boer in de keten voor hem een prioriteit blijft. Het oog van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker valt ook op de tendens naar een meer duurzame landbouw. “Twee derde van de land- en tuinbouwers die de enquête invulden, zegt meer te willen doen voor het milieu en de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Een duidelijk signaal dat zij verdere verduurzaming echt ter harte nemen.”

Een derde tendens die zij in de enquête ontwaart, is de vraag naar een meer ‘aangepast’ GLB. “Dit heeft natuurlijk te maken met de vraag naar vereenvoudiging van de administratie, maar het gaat veel verder. De overtuiging groeit dat er meer werk moet gemaakt worden van een verdere modernisering waarbij nieuwe technologieën beter moeten worden ingezet om het leven eenvoudiger te maken voor de land- en tuinbouwer.”

De resultaten van de enquête bevestigen volgens De Becker dat de Europese boeren maar ook de Europese burgers verder willen met een – zij het aangepast – Europees landbouwbeleid. “Dat is een positief signaal voor Europa in het algemeen en voor de landbouwsector in het bijzonder”, zegt de voorzitter. “Cruciaal zal natuurlijk zijn of Europa en zijn burgers dan ook bereid zijn hiervoor het nodige budget voor te behouden. Dit zal in de komende maanden moeten blijken wanneer de discussie over het meerjarig financieel kader wordt gevoerd.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via