nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.05.2018 Zwaluw beleeft moeilijk voorjaar

Ornithologen signaleren dat er merkelijk minder zwaluwen de overtocht vanuit Afrika naar Europa maken dit voorjaar. Volgens Natuurpunt zou het best kunnen dat er dit jaar minder zwaluwen in Frankrijk neerstreken, maar gaat het waarschijnlijk om een complex samenspel van verschillende factoren. Greenpeace denkt dan weer aan extreme droogtes, verwoestijning en de opkomst van de grootschalige landbouw in Afrika. 

Vogelkenners en -tellers merken dit voorjaar een opmerkelijke terugval van het aantal zwaluwen dat terugkeert uit Afrika. Tienduizenden zwaluwen zouden dit jaar de weg naar het noorden niet hebben teruggevonden. "Vergeleken met vorig jaar zijn er 26 procent minder trekvogels, maar de boerenzwaluw gaat met 58 procent achteruit en de huiszwaluw zelfs met 88 procent”, aldus Gerald Driessens van Natuurpunt. “Voorlopig moeten we opletten met die cijfers, want dit kan deels te maken hebben met het aantal vogelspotters en het aantal teluren. Maar dat er een duidelijke afname is, is wel een gevoel dat bij veel vogelspotters leeft."

“Het is best mogelijk dat er dit jaar veel meer zwaluwen in Frankrijk neerstreken en niet naar België doorvliegen”, aldus Driessens. “Maar ik vrees dat we voor een ingewikkelder raadsel staan, dat we niet meteen kunnen oplossen en waarvan we de verklaring zowel in Europa als Afrika zullen moeten zoeken.” Ook ornitholoog en Greenpeace-medewerker Filip Verbelen sluit een eenvoudige verklaring niet uit. "Een van de hypotheses is dat veel zwaluwen in een zandstorm of een orkaan zijn terechtgekomen.” 

“Het is best mogelijk dat duizenden vogels hierdoor uit koers zijn geraakt of door uitputting zijn gestorven en verdronken”, aldus Verbelen, die er meteen ook bij zegt dat de oorzaak allicht complexer is. “Feit is dat de neerwaartse trend al langer bezig is en deel uitmaakt van een groter fenomeen: veel van de trekvogels die in tropisch Afrika overwinteren, zoals de koekoek, de wielewaal en de nachtegaal, nemen in aantal af."

“Wat de zwaluw betreft zouden ook extreme droogtes, verwoestijning en de opkomst van de agro-industrie in Afrika mee kunnen spelen”, aldus nog Verbelen. "Op hun reistraject naar Europa strijken zwaluwen neer op zogenaamde 'tankplaatsen': natuurgebieden en wetlands waar de vogels op krachten kunnen komen. Nogal wat van die gebieden zijn omgezet in landbouwzones waar eveneens veel pesticiden worden gebruikt. Ook in de overwintergebieden zelf lijdt de habitat van de zwaluw onder kwaliteitsverlies: daar zie je eveneens de opkomst van grootschalige landbouw.”

Bron: De Morgen

Beeld: Wikicommons - Sharp Photography

Volg VILT ook via