nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.05.2020 Boerenbond niet te spreken over nieuw EU-budgetvoorstel

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Europees meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, samen met een relancebudget dat de EU moet helpen de coronacrisis te verteren. Hoewel er 750 miljoen euro extra komt, kijkt Boerenbond bijzonder kritisch tegenover het voorstel. “Het landbouwbudget is verzwakt. Onder de kosmetische plussen blijft een gapende korting van tien procent. De voedselzekerheid en de verdere verduurzaming van de landbouwsector wordt hiermee gehypothekeerd”, zegt voorzitter Sonja De Becker. meer

27.05 Demir wil captatieverbod op Vlaams niveau

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vindt dat zij als minister de bevoegdheid moet krijgen om in de strijd tegen de droogte een captatieverbod voor heel Vlaanderen uit te vaardigen. Nu ligt die bevoegdheid bij de provinciegouverneurs. ... meer

27.05 Boeren strijden tegen de droogte

Druppelirrigatie, waterbuffers, een eigen irrigatienetwerk, innovatieve teelten… Landbouwers en onderzoekers laten de droogte niet zomaar zijn gangetje gaan en komen zelf met oplossingen om het tekort aan water op te vangen. Door de afkondiging va... meer
Meer nieuws
Volg VILT ook via

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
Volg Veldverkenners ook via

Foto's

Meer foto's

Agenda

Duiding

Erosie

06.02.2020  Hoe teel je groenten en maïs op erosiegevoelige percelen?

Erosie is een probleem dat de jongste jaren meer onder de aandacht kwam in Vlaanderen, onder andere door de gewijzigde randvoorwaarden op sterk erosiegevoelige percelen. Niet-kerende bodembewerking... meer
 • Niet-kerende grondbewerking als troef
  06.02.2020  Erosie
  Hevige regenval eind de jaren '90 zorgde ervoor dat de gronden van akkerbouwer Johan Geleyns uit Leuven in zeer slechte conditie waren. Hij besloot een zogenaamde erosieploeg in te schakelen om zij...
 • Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming?
  28.11.2019  Klimaat en veehouderij
  Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming? VILT TeeVee trok de stal in om het uit te zoeken. ILVO zet in op drie pistes om de landbouw klimaatslimmer te maken: de broeikasgasuitstoot van ...
 • Landbouw is niet alleen deel van het probleem, maar ook deel van de oplossing
  28.11.2019  Klimaatslimme landbouw
  Het idee dat land- en tuinbouw niet alleen een deel van het probleem is, maar ook een deel van de oplossing van het klimaatprobleem, wint steeds meer terrein. Klimaatslimme landbouw is daarom het c...
Meer duiding

video

Meer video's