nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.12.2019 Precisiebemesting: de toekomst van mest?

Met strenger wordende bemestingsnormen wordt het voor landbouwers steeds belangrijker om meststoffen zo nauwkeurig mogelijk toe te dienen. “In tegenstelling tot kunstmest is de mestsamenstelling van drijfmest zeer variabel, waardoor een nauwkeurige toediening hier een grotere uitdaging is”, weet Jill Dillen, onderzoekster bij de Bodemkundige Dienst België. De komende vier jaar zullen KU Leuven, de Bodemkundige Dienst van België en Hooibeekhoeve dan ook onderzoek verrichten rond nieuwe technieken om drijfmest preciezer toe te dienen. meer

13.12 Hoe koeien minder methaan laten boeren?

Een studie van de FAO, de landbouworganisatie van de VN, stelt de veeteelt wereldwijd verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen door de mens. Van die 14,5 procent is 65 procent te wijten aan de runderteelt. Het groots... meer

13.12 EU verwacht daling van landbouwinkomen tot 2025

Het gemiddelde landbouwinkomen van landbouwers in de Europese Unie zal tot 2025 dalen, dat stelt de Europese Commissie in de ‘EU Agricultural Outlook 2019-2030’. “Dat is het gevolg van een scherpe daling van de varkensvleesprijzen en de daaropvolg... meer
Meer nieuws
Volg VILT ook via

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
Volg Veldverkenners ook via

Foto's

Meer foto's

Agenda

Duiding

Klimaat en veehouderij

28.11.2019  Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming?

Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming? VILT TeeVee trok de stal in om het uit te zoeken. ILVO zet in op drie pistes om de landbouw klimaatslimmer te maken: de broeikasgasuitstoot van ... meer
Meer duiding

video

Meer video's