nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.01.2019 1 miljoen euro Vlaams geld voor de strijd tegen modder

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege trekt 964.000 euro uit voor projecten tegen modderoverlast. Die richtten veel schade aan bij onweersbuien in het voorjaar. "De vele modderellende in 2018 bewees dat die bescherming hoogstnodig is", zegt Schauvliege. "Ondanks de uitzonderlijk droge zomer veroorzaakten de aanhoudende regenbuien en zware onweders eind mei en begin juni water- en modderoverlast van de kust tot in Limburg."

Met de middelen van het Vlaamse bestuursniveau kunnen lokaal 16 erosiebestrijdingsprojecten worden uitgevoerd. In de provincie Limburg bijvoorbeeld, krijgt de stad Tongeren een subsidie voor vier projecten die werken uitvoeren ter voorkoming van overlast door water en modder die van landbouwpercelen afspoelen. Er komt een bufferbekken en een erosiepoel.

In Vlaams-Brabant krijgt Landen geld voor drie bufferende drempels in een holle weg. Die fungeert zo als tijdelijke water- en modderbuffer voor de lagergelegen woningen. In Sint-Pieters-Leeuw komt er een aarden dam met erosiepoel. In West-Vlaanderen krijgt Hooglede budget voor een aarden dam met erosiepoel en een houthakseldam. Ook Staden en Tielt krijgen een subsidie voor de aanleg van een houthakseldam met aanliggende grasstrook.

Landbouwers kunnen het wegspoelen van hun vruchtbare bodem voorkomen door het toepassen van niet-kerende bodembewerking en de aanleg van grasstroken. Daarnaast kunnen ook gemeenten zich wapenen tegen modderoverlast door kleinschalige infrastructuurwerken, zoals de aanleg van dammen, bufferbekkens en -grachten. Een erosiecoördinator kan hen bijstaan om zo de grootste problemen weg te werken. Het erosiebesluit van de Vlaamse regering komt de gemeenten hierbij financieel tegemoet.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via