nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.01.2019 1 miljoen euro voor energiebesparende werken bij ILVO

ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, krijgt van Vlaanderen 750.000 euro aan subsidies in het kader van zijn Actieplan Energie-efficiëntie. Alle projecten die ILVO indiende om energie te besparen, zijn door de Vlaamse regering weerhouden. “De vier grootste projecten worden daadwerkelijk en tot aan de toegelaten limiet gesubsidieerd”, laat ILVO weten. Het onderzoekscentrum zal dankzij de subsidies versneld investeren in onder andere een nieuwe stoominstallatie, dak- en muurisolatie en betere beglazing.

De Vlaamse overheid verwacht van al zijn entiteiten minstens 27 procent energiebesparing tegen 2030 tegenover het basisjaar 2005. Deze doelstelling valt binnen het Klimaatactieplan Energie-Efficiëntie dat onder andere door het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) opgevolgd en begeleid wordt. “Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zit ruim op schema om het doel qua energiebesparing te halen”, klinkt het daar.

Dankzij de VEB-subsidies van 750.000 euro kan het onderzoekscentrum de stoomproductie van de Food Pilot op ILVO herzien. “In dit gebouw op de Brusselsesteenweg in Melle hebben we voor sommige voedingsproeven stoom nodig”, legt Gerlinde De Vogeleer, energiecoördinator van ILVO, uit. “De verouderde, decentrale en overgedimensioneerde installatie wordt vervangen door een nieuwe hoogrendementsinstallatie. Ik verwacht bij dit project alleen al een energiereductie van 40 procent.”

Daarnaast lopen op ILVO nogal wat energie-intensieve processen. “Serres, verwarmde stallen voor biggen en kippen, koelcellen, diepvriezers, visbassins die continu op temperatuur worden gehouden…”, klinkt het. “In de zadenbehandeling worden soms droogstoven toegepast en er zijn veel laboratoria en administratieve gebouwen aanwezig. Het is een werk van jaren om het waardevolle ILVO-patrimonium klimaat- en energiezuinig te maken.”

Dat werk gaat alleszins verder in 2019. De drie andere projecten waarvoor ILVO subsidie ontvangt zijn de muur- en dakisolatie van twee kippenstallen, nieuwe ramen voor één gebouw van de afdeling plantenonderzoek en dakisolatie van het gebouw van de Centrale Diensten. In 2019 begroot ILVO bovendien nog energiebesparende projecten vanuit zijn eigen financiële middelen: de vernieuwing van de beglazing voor het varkenscomplex en van een conciërgewoning, een zuiniger verlichtingssysteem, aangepaste ventilatie en warmteafgifte in een aantal kippenstallen, leidingisolatie en optimalisatie van regelingen en ten slotte een voorstudie voor een WKK-installatie voor de serres.

“ILVO laat zich in zijn onderzoek leiden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties”, reageert Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO. “Onze onderzoekers zetten dagelijks in op de verduurzaming van de sectoren landbouw, voeding en visserij. Dat betekent dat er voor de stakeholders en bedrijven heel wat kennis en praktische oplossingen op tafel komen voor hun klimaat- en energiebesparingen. Het is niet meer dan logisch dat ILVO als onderzoekscentrum zelf ook het voorbeeld probeert te geven, op vlak van duurzaam functioneren. Deze energiebesparende investeringen dragen hier alvast toe bij.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via