nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.05.2018 10 boerenfamilies dagen EU voor het Europees Hof

Tien families uit Europa, Afrika en de Fiji-eilanden stappen naar het Europees Hof van Justitie. Ze vinden dat Europa hen niet voldoende beschermt tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het gaat om boeren en herders die steeds meer met droogte te kampen krijgen. “Europa heeft lange tijd het voortouw genomen in de strijd tegen de opwarming”, zegt Wendel Trio van Climate Action Network CAN Europe. “Maar nu zien we hoe landen als China, Canada, Australië en Japan die rol hebben overgenomen.”

In een videoboodschap hebben een aantal gezinnen aan de alarmbel getrokken. De streek waar ze als boer of herder proberen te overleven, wordt hoe langer hoe meer onleefbaar. Vooral de droogte speelt hen parten. Het protest ontkiemde in Duitsland en er ontstond een klein netwerk van lotgenoten uit Portugal, Frankrijk, Italië, maar ook uit Chili, Kenia en de Fiji-eilanden. Ook de jongerenvereniging van de Sami in Zweden, in een deel van Lapland, doet mee.

De tien boerenfamilies stappen naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Hun klacht is dat Europa zijn eigen Verdrag, zijn grondwet, met voeten treedt. In dat Verdrag staat dat Europa zijn burgers moet beschermen want zij hebben recht op een menswaardig bestaan. De klagers vinden dat Europa te weinig doet tegen de opwarming van de aarde. Climate Action Network CAN Europe, een Europese milieukoepel, ondersteunt de groep. Wendel Trio: “Wij staan hen bij met juridische raad waar nodig. De families van Kenia en de Fiji-eilanden horen niet toevallig bij de klagers. De opwarming van de aarde gebeurt in elk werelddeel.”

Het zal in ieder geval niet gemakkelijk zijn om gehoor te vinden bij het Europees Hof in Luxemburg. Eerst moet dat Hof de klacht ontvankelijk verklaren en daar wringt het schoentje, meent Hendrik Schoukens, expert internationaal milieurecht aan de UGent. “Milieuzaken in Europa liggen bijzonder moeilijk. Tot nu toe is nog geen enkele milieuorganisatie erin geslaagd om een zaak ontvankelijk te laten verklaren. Een eventuele klimaatoverwinning bij de Europese rechter zou niet minder dan historisch zijn.”

In tegenstelling tot de Europese rechters, zijn de lidstaten zelf minder halsstarrig. Er werden al verschillende processen aangespannen tegen het klimaatbeleid van een aantal overheden. In Nederland wonnen de burgers van Urgenda hun klimaatrechtszaak, in Noorwegen verloren actievoerders hun zaak in eerste aanleg. In ons land kan de actie van Klimaatzaak door de versnipperde politieke bevoegdheden tot een oeverloze uitputtingsslag leiden. 

“Wij willen uiteindelijk dat Europa zijn klimaatambities opkrikt”, meent Wendel Trio van CAN Europe, “maar we zijn realistisch, de kans is beperkt dat het Hof ons gelijk geeft. Ook heeft het Hof geen echte timing. Onlangs hebben burgers nog nul op het rekest gekregen in Luxemburg toen ze ijverden voor betere autotests. Maar ze kregen wel een hoorzitting. Dat zou hier ook kunnen en daar zeggen we niet neen tegen”.

Bron: VRT

Volg VILT ook via