nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.10.2019 100% biolandbouw geen oplossing voor klimaat

Wat als we zouden overschakelen naar 100 procent biologische landbouw? Welke gevolgen zou dit hebben op de uitstoot van broeikasgassen en dus op het klimaat? Met deze vragen gingen Britse onderzoekers aan de slag in Engeland en Wales. Een omschakeling naar biolandbouw zorgt voor een daling in de uitstoot, maar dit effect wordt teniet gedaan door het lokale voedseltekort dat ontstaat, lezen we op de nieuwssite van VRT. Door de extra import, die je nodig hebt, zou de netto-uitstoot met maar liefst 21 procent stijgen. Volgens critici geeft de studie een vals beeld omdat de onderzoekers er niet van uitgaan dat we ons eetpatroon aanpassen.
Landbouw is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Biolandbouw wordt vaak naar voren geschoven als een oplossing. Minder intensieve landbouwproductie en meer koolstofopslag in de bodem hebben inderdaad een gunstig effect op de uitstoot van broeikasgassen. Maar als we onze eetgewoontes niet aanpassen, zullen de lagere opbrengsten elders moeten gecompenseerd worden.
 
In het verleden werd het effect van biolandbouw op het klimaat meermaals onderzocht. De vele uiteenlopende conclusies tonen aan hoe moeilijk het is om de uitstoot in kaart te brengen. Terwijl de ene studie dezelfde uitstoot ziet bij het 'biobroertje', vond de andere net een sterke daling. Biolandbouw heeft een gunstig effect op de koolstofopslag in de bodem, maar genereert tegelijk een lagere opbrengst waardoor dat voordeel vervliegt.
 
Dit onderzoek bouwt verder op een eerdere studie die aantoonde dat de broeikasgassen met 8 procent zouden verminderen als de volledige voedselproductie in het Verenigd Koninkrijk biologisch zou worden. In de huidige studie houden ze nu ook rekening met de lagere opbrengsten door de omschakeling. Alle mogelijke aspecten werden hierbij in kaart gebracht: de CO2-uitstoot van landbouwmachines en het transport en de uitstoot via de bodem.
 
De onderzoekers berekenden dat de voedselproductie bij een volledige omschakeling naar biolandbouw zou dalen met 40 procent. Voor gewassen zou de uitstoot met 20 procent dalen, voor veeteelt met 4 procent. Voor de beide samen komen ze op een totaal gemiddelde van 6 procent reductie.
 
Het voedseltekort, dat ontstaat door de omschakeling, moet gecompenseerd worden door grond te gebruiken in het buitenland. Geen eenvoudige oefening, zo blijkt, want het is sterk afhankelijk van de manier waarop de gronden benut worden en de efficiëntie ervan. De wetenschappers tekenden enkele gemiddelde scenario’s uit en concludeerden dat de uitstoot met 21 procent zou stijgen.
 
Critici halen aan dat de studie geen rekening houdt met de positieve effecten van de biologische landbouw zoals verbeterde waterkwaliteit, schonere lucht en meer biodiversiteit. Een ander tegenargument is het feit dat de onderzoekers ervan uitgaan dat het eetpatroon niet verandert. Maar volgens de onderzoekers behoorde dat niet tot de scope van de studie. Zij wilden vooral de grenzen aftasten van onze voedselproductie. 

Bron: VRT nws

Volg VILT ook via