nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.02.2019 12 miljoen euro voor 80 lokale klimaatprojecten

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten. Bij de projectoproep in 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen aangemoedigd om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Er werden 180 voorstellen ingediend. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro die als doel hebben de Vlaamse en lokale klimaatdoelstellingen te bereiken. Er wordt vooral ingezet op (de renovatie van) gebouwen en duurzame mobiliteit, maar er werden ook projecten ingediend rond alternatieve energiebronnen, natuur en bos, en voedsel.

Een jury van deskundigen beoordeelde de aanvragen en selecteerde uit 180 ingediende projecten 80 voorstellen. Voor deze projecten is een subsidie weggelegd van 75 procent van het investeringsbedrag, dat varieert van 10.000 tot 250.000 euro. De deelnemers krijgen de helft vooraf gestort. De andere helft krijgen ze nadat ze hun doel hebben bereikt. De deadline daarvoor is 2024. Het gaat in hoofdzaak om mitigatieprojecten, bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen aan de bron te verminderen. Een aantal projecten werken ook aan adaptatiemaatregelen, dat zijn aanpassingen om ons te wapenen tegen de klimaatverandering.

Rond het thema alternatieve energie werden 34 projecten ingediend: innovatieve warmtetechnieken, warmteproductie op basis van biomassa, enz. Verder zijn er 16 projecten die de brug slaan tussen klimaat en natuur door bebossing, veenherstel, verhoogde koolstofopslag door aangepaste landbouwpraktijken of het aanwenden van biomassa. Zeven projecten focussen op voedsel terwijl 13 andere een ruimtelijke component hebben. Gebouwen en mobiliteit trokken elk tientallen klimaatvoorstellen aan, maar vaak hebben projecten meer dan één insteek.

In de krant De Morgen worden een aantal projectvoorbeelden belicht, zoals het herstel van een groot stuk veen in de Kalmthoutse heide en een warmtenet in Kortessem (Limburg) dat in verbinding staat met een stookplaats in Houthalen-Helchteren en op lokale biomassa zal draaien. De zogenaamde 'Foodsavers' in de Zuiderkempen zullen overschotten van supermarkten en landbouwbedrijven verdelen over sociale kruideniers, sociale restaurants en voedselbedeling. "Dit zijn heel concrete maatregelen die op korte termijn een forse reductie van CO2-uitstoot genereren", zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege. "Dit is uiteindelijk waarom het Klimaatfonds werd opgericht."

Bron: Belga / De Morgen

Volg VILT ook via