nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.03.2019 12 mio euro Vlaamse subsidies voor 80 klimaatprojecten

In totaal 80 klimaatinitiatieven van gemeenten en lokale verenigingen krijgen samen 12 miljoen euro aan subsidies, volgend op een Vlaamse projectoproep in 2018, heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel bekendgemaakt. Het gaat vooral om projecten rond renovatie en duurzame mobiliteit, maar ook alternatieve energiebronnen, natuur en voedsel komen aan bod. 

Een van de projecten is ‘Landbouwers Koolstofbouwers’ van de vzw Regionaal Landschap Zuid-Hageland. In het project worden bij een 25-tal akkerbouwbedrijven of gemengde bedrijven maatregelen genomen om op een duurzame wijze substantieel meer CO2 vast te leggen in de bodem. Door meer CO2 vast te leggen in de vorm van bodemorganische stof kunnen boeren bijdragen tot de oplossing van het klimaatprobleem. Het leidt bovendien tot een betere bodemkwaliteit en dus meer opbrengst. In samenwerking met de landbouwers en de gemeenten wordt tevens ingezet op de bestrijding van erosie en bodemverdichting, omdat die koolstofopbouw tenietdoen.

In Vlaanderen zijn er momenteel enkel onderzoeks- en demonstratieprojecten rond koolstofopbouw in de bodem, maar nog geen projecten die breed toepasbaar gesteld worden voor landbouwers. De in dit project betrokken bedrijven worden opgewaardeerd tot piloot- of modelboerderijen, zogenaamde ‘Koolstofbouwers’, als voorbeelden voor een ruimere toepassing in de bredere regio op langere termijn. Dat gebeurt onder meer via informatie- en demonstratieactiviteiten, ingericht voor andere landbouwers.

Van den Heuvel maakte de lijst van projecten bekend tijdens een bezoek aan één ervan, in het Grenspark Kalmthoutse Heide, waar CO2 eveneens centraal staat. Natuurpunt wil er in het deelgebied De Nol een kleischerm realiseren. Een drainagegracht kan er niet worden gedempt, en veroorzaakt in het voormalig hoogveengebied een sterke verdroging, met veenafbraak tot gevolg. Slecht nieuws voor de aanwezige natuur, en het zorgt tevens voor het vrijkomen van grote hoeveelheden CO2. Een dikke laag klei in de ondergrond, een primeur in Vlaanderen, moet dat een halt toeroepen.

De gemeenten en lokale verenigingen die nu subsidies krijgen, reageerden op een oproep van vorig jaar om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Een jury van deskundigen beoordeelde 180 aanvragen en selecteerde uiteindelijk 80 projectvoorstellen. Zij ontvangen een subsidie van 75 procent van het investeringsbedrag. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro. Bekijk de volledige lijst van gesubsidieerde projecten.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: ABC Eco²

Volg VILT ook via