nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.06.2016 1.300 bezwaarschriften tegen Beverse glastuinbouwzone

Op het gemeentehuis van Beveren zijn 1.300 bezwaarschriften ingediend tegen de plannen van de provincie voor de aanleg van een 60 hectare grote glastuinbouwzone in deelgemeente Melsele. Allicht in oktober hakt de provincieraad de knoop (voor de tweede keer) door. "Niemand ondersteunt het project nog langer", klinkt het bij het actiecomité. "Geen enkele lokale teler is geïnteresseerd, de bevolking wil geen verlies van open ruimte, de landbouwers zijn woedend over het verdwijnen van grond en de ganse Beverse gemeenteraad is tegenstander."

Het PRUP Glastuinbouwzone Melsele, dat ruimte maakt voor de aanleg van een 60 hectare grote glastuinbouwzone, werd eind januari door de provincieraad voorlopig vastgesteld. Een eerste goedgekeurd plan werd in 2013 vernietigd door de Raad van State omdat de impact van de waterhuishouding onvoldoende in kaart werd gebracht. Bij de voorstelling van het nieuwe plan motiveerde de deputatie dat ze gevolg geeft aan Vlaamse planprocessen rond glastuinbouw en merkte ze op dat, op het gemeentebestuur na, alle instanties gunstig adviseerden.

Het actiecomité GTZ Melsele, dat al langer strijdt tegen het verlies aan open ruimte, verzamelde echter 1.300 bezwaarschriften van inwoners. "Niemand ondersteunt het project nog langer", zo zegt Mark Smet, woordvoerder van het comité. "Geen enkele lokale teler is geïnteresseerd, de bevolking wil geen verlies van open ruimte, de landbouwers zijn woedend over het verdwijnen van grond en de ganse Beverse gemeenteraad is tegenstander." Enkel Open Vld onthield zich op de gemeenteraad. 

Bij de bezwaarschriften zijn niet de individuele bezwaarschriften opgeteld van inwoners of anderen die eigen teksten opstelden. Het openbaar onderzoek loopt op 16 juni af. Daarna bundelt de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) alle bezwaren en formuleert ze een advies. De provincieraad buigt zich in het najaar over de definitieve vaststelling, allicht in oktober. Als de provincieraad het project goedkeurt, waarschuwt het actiecomité voor een nieuwe procedure voor de Raad van State.

Bron: Belga

Volg VILT ook via