nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.07.2013 138 koeien meer op Deens dan op Roemeens melkveebedrijf

Met 1,7 miljoen melkveebedrijven, bijna 23 miljoen melkkoeien en 151 miljoen ton melkproductie is de EU een toonaangevende speler op de zuivelmarkt. Eurostat kleeft een waarde van 53,1 miljard euro op de melkproductie, 14 procent van de totale landbouwomzet. De EU is in dit geval een unie van uitersten: een Roemeense boer melkt gemiddeld drie koeien terwijl een doorsnee Deens melkveebedrijf 141 dieren telt.

Naast koeien melken Europese boeren ook schapen, geiten en buffels zodat de totale melkproductie in 2011 uitkwam op 156 miljoen ton melk. De meeste melk (96,8%) is uiteraard afkomstig van koeien. Griekenland is een buitenbeentje want minder dan de helft van de melkproductie is daar koemelk. Schapen en koeien produceren er elk 40 procent van de melk. Geiten leveren de resterende 20 procent melk. Italië is met voorsprong (88%) de belangrijkste producent van buffelmelk in Europa. Alleen in Bulgarije en Roemenië blijft het merendeel van de melk op de boerderij. In gans de EU wordt gemiddeld 91 procent van de melkproductie opgehaald door zuivelfirma's.

Het aantal melkveebedrijven (-47% tussen 2003 en 2010) zit net als de melkveestapel (-9% tussen 2004 en 2011) in dalende lijn, maar de omvang van een bedrijf neemt wel toe. De gemiddelde schaalgrootte van een gespecialiseerd melkveebedrijf varieert van drie (!) melkkoeien op een Roemeens bedrijf tot 141 melkkoeien op een Deens bedrijf. Bovendien geeft een Deense koe meer dan dubbel zo veel melk als een Roemeense koe. Voor gans de EU komt het gemiddelde op 28 melkkoeien per bedrijf. Niet-gespecialiseerde boerderijen, die minder dan twee derde van hun omzet met het melkvee realiseren, houden vijf keer minder koeien. Duitsland heeft veruit de grootste melkveestapel en huisvest 18,3 procent van alle koeien in Europa.

Ook in de verwerking zijn bedrijven van groot tot klein actief. In 2009 telde de EU bijna 6.000 zuivelverwerkers, waarvan driekwart minder dan 5.000 ton melk per jaar verzette. Slechts 1,4 procent van de firma's verwerkt 300.000 ton of meer melk, maar zij halen wel ruim de helft van de Europese melkplas op. In 2011 had 139 miljoen ton melk een zuivelfabriek als bestemming. Nog eens 500.000 ton melk werd ingevoerd uit derde landen. Tussen EU-lidstaten onderling werd een extra 5,5 miljoen ton verhandeld. Van 67 miljoen ton rauwe melk werd kaas gemaakt, 42 miljoen ton veranderde in boter en 31 miljoen ton werd verkocht als drinkmelk.

Meer info: Portrait of the EU milk production sector

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via