nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.06.2020 14 organisaties roepen op om Mercosur te verwerpen

De Belgische "Stop EU-Mercosur"-coalitie roept de Belgische regering en parlementairen op om het handelsakkoord tussen de EU en de Mercosurlanden (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) te verwerpen, want de essentiële beginselen inzake duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten en sociale rechten worden er niet door bevorderd. Tot de coalitie behoren 14 organisaties, onder andere de noord-zuidbeweging 11.11.11, de vakbonden ABVV en ACV en de organisaties Boerenforum, Broederlijk delen FMB (Flemish MilkBoard), Greenpeace, Oxfam en Wervel.
De Covid-19-crisis heeft volgens de noord-zuidbeweging 11.11.11 en een dozijn vakbonds-, landbouw- en milieuorganisaties de kwetsbaarheid van het sterk verweven mondiale economische systeem aan het licht gebracht. "Het gebrek aan maskers en beschermingsmiddelen voor de gezondheidswerkers en de haast bij de lokale producenten hebben aangetoond dat liberalisering ten koste van alles niet de oplossing is", heet het vrijdag in een persbericht.
 
Ondanks de bedenkingen die door verschillende Europese parlementen en staten zijn geuit, staat de sluiting van de bilaterale overeenkomst nog steeds op de agenda. "Het dominante agro-industriële model in de Mercosurlanden is gebaseerd landroof door een minderheid van grootgrondbezitters en op het massale gebruik van pesticiden en GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) en van antibiotica en groeihormonen in de veehouderij", zegt de Belgische coalitie 'Stop EU-Mercosur'. "De inhoud van de overeenkomst zal de familiale landbouw aan beide zijden van de Atlantische Oceaan marginaliseren ten gunste van de agro-industrie en zal ook de Europese voedselzekerheid bedreigen."
 
80 procent van de ontbossing in de Mercosur, die zowel het Amazonewoud, als de Cerrado en de Chaco, treft is te wijten aan landbouw- en veeteeltactiviteiten en draagt in belangrijke mate bij tot de toename van de CO2-uitstoot. Deze versterken op hun beurt het fenomeen van de opwarming van de aarde. Het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV) heeft daarnaast Brazilië toegevoegd aan de lijst van de tien slechtste landen ter wereld op het gebied van de eerbiediging van de arbeidsrechten. De overeenkomst tussen de EU en de Mercosur creëert geen kader voor de bestraffing van schendingen van rechten.
 
"De naleving van de sociale en milieuafspraken moet even bindend zijn als de andere clausules van de handelsovereenkomst", zegt Els Hertogen van 11.11.11. " Overtredingen van deze afspraken moeten krachtiger worden aangepakt dan met aanbevelingen of een expertenverslag."
 
Nederlands njet
 
Begin deze maand trok het Nederlandse parlement zijn steun voor het verdrag in. Daarmee is Nederland de zesde EU-lidstaat die zich tegen het Mercosur-akkoord verzet, na kritiek uit Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en ons land."De Commissie is zich bewust van het debat over het handelsakkoord EU-Mercosur dat in verschillende lidstaten gevoerd wordt. Wij luisteren naar de verschillende standpunten", klonk het toen uit Europese hoek.
 
"Dit is een politiek signaal: als ook Nederland tegen is, wordt dit erg moeilijk", was te horen bij een Europese bron. "Sedert de onderhandelingen vorige zomer afgesloten werden, is er niets meer gebeurd. Het zou in ieder geval zelfmoord van de Commissie zijn om nu met Mercosur naar buiten te komen, wanneer ze haar relanceplan te verdedigen heeft."
 
De verwachting is dat de Commissie het handelsakkoord in de tweede helft van dit jaar op de tafel van de lidstaten legt, wanneer Duitsland het tijdelijke voorzitterschap van de Europese ministerraden waarneemt. In elk geval zou vermeden worden dat de goedkeuringsprocedure een thema wordt tijdens de Franse presidentsverkiezingen in 2022. In Frankrijk zijn vooral de boeren fel tegen het akkoord gekant.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via