nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.10.2019 14% voedselproductie geraakt niet in de winkelrekken

Goed 14 procent van de wereldwijde voedselproductie raakt al verloren nog voor het in de winkels terecht komt. Dat blijkt uit een nieuw rapport van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. Een daling van dat cijfer kan leiden tot meer economische groei en productiviteit wereldwijd, helpt in de strijd tegen honger en perkt de broeikasgasuitstoot verder in.
De FAO maakt een onderscheid tussen "verlies" van voedsel, of wat verloren gaat na de oogst of tijdens het transport, en "afval", wat supermarkten en consumenten weggooien. In 2011 schatte de organisatie nog dat ongeveer een derde van het wereldwijde voedsel verloren geraakt of weggegooid wordt, maar in zijn laatste publicatie klinkt het dat dit een "heel ruwe" schatting was. Oorzaken voor het verlies zijn, onder meer, verkeerde oogsttijd, klimatologische omstandigheden, slechte opslag en slecht transport.
 
De slechtste leerlingen van de klas zijn Zuid-Azië, Noord-Amerika en Europa. Ter illustratie: in Nieuw-Zeeland en Australië gaat 5,8 procent van het voedsel verloren, in Centraal- en Zuid-Azië bijna 21 procent. Kwetsbaar voedsel zoals groenten en fruit gaat logischerwijs vaker verloren (22 procent) dan bijvoorbeeld granen en peulvruchten (9 procent).
 
"We hebben geconstateerd dat de verliezen het grootste zijn bij de producenten, waar het oogsten en slachten plaatsvindt", zegt hoofd statistiek van FAO, Carola Fabi. "Er is bijvoorbeeld een groot probleem met de opslaginfrastructuur bij boerderijen." Ze verwijst daarbij naar landen waar traditionele methoden worden gebruikt om voedsel te stockeren, waardoor het blootgesteld wordt aan micro-organismen, insecten en knaagdieren.

Eenvoudige ingrepen zoals het vervangen van houten silo's door metalen tonnen, en het gebruik van zakken die behandeld zijn met insecticiden, zouden de verliezen al aanzienlijk kunnen verminderen, aldus Fabi. "Landbouwers hebben echter niet altijd de middelen om toegang te krijgen tot deze technieken. In die gevallen is overheidssteun nodig."
 
Later komt er nog een rapport over hoeveel voedsel weggegooid wordt, kondigde de organisatie nog aan.
 
In Vlaanderen worden sinds 2015 cijfers bijgehouden over voedselverliezen. Doel is om voedselverliezen met 15 procent te verminderen tegen 2020 ten opzichte van 2015. Uit de meest recente cijfers van 2017 blijkt dat het voedselverlies ten opzichte van de totale productie vrij beperkt blijft in Vlaanderen. Veilingen en supermarkten schenken hun overschotten meer weg aan minderbedeelden. Ook de verliezen binnen de visserij waren drastisch gedaald, met 73 procent, in vergelijking met 2015. Het zijn vooral de consumenten zelf die morsen met voedsel. Volgend jaar zal een eindmeting worden uitgevoerd.
 
De FAO waarschuwde er nog voor dat het heel moeilijk is het probleem op te lossen. "Het inperken van voedselverlies en -afval lijkt een duidelijk en wenselijk doel, maar het echt uitvoeren is niet eenvoudig, en het compleet elimineren is mogelijk niet realistisch", aldus nog het rapport. Er wordt onder meer verwezen naar plastic verpakkingen. Die houden voedsel weliswaar langer vers, maar het gebruik van plastic ligt onder vuur vanwege de impact op het milieu.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via