nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.08.2018 17 miljard kilo fruit en groenten belandt in vuilnisbak

Een recente studie, uitgevoerd door het Europees onderzoekscentrum JRC, toont aan dat in een Europees huishouden ongeveer 35,3 kg groente- en fruitafval per persoon per jaar wordt geproduceerd. Jaarlijks belandt zo 17 miljard kilo vers fruit en groenten in de vuilnisbak. Ongeveer 40 procent daarvan is vermijdbaar afval. Om die hoeveelheid te verminderen, stellen de onderzoekers gerichte preventiecampagnes voor. “Maar ook het onvermijdbaar afval – zoals de schil of pitten van vruchten – kan duurzamer verwerkt worden”, klinkt het.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties schat dat ongeveer een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel voor menselijke consumptie verloren gaat of wordt verspild. Uit verschillende nationale studies blijkt dat ongeveer de helft van het voedselafval dat door EU-huishoudens wordt geproduceerd, bestaat uit groenten en fruit. “Geen onverwachte waarneming”, zeggen onderzoekers. “Groenten en fruit zijn goed voor bijna een derde van de totale voedselaankoop, een deel van hun massa is niet eetbaar, ze bederven snel en zijn bovendien relatief goedkoop.”

De wetenschappers van het Joint Research Centre (JRC) hebben nu een model gecreëerd om te schatten hoeveel vermijdbaar en onvermijdbaar groente- en fruitafval wordt geproduceerd door EU-huishoudens. “Onvermijdbaar afval - afval dat voortkomt uit voedselbereiding of -consumptie dat onder normale omstandigheden niet eetbaar was en nooit is geweest - en vermijdbaar afval -weggegooid voedsel dat op een bepaald moment wel eetbaar was - werd berekend voor 51 soorten vers voedsel in zes EU-landen (Duitsland, Spanje, Denemarken, Nederland, Finland en het Verenigd Koninkrijk) voor 2010.

“Jaarlijks produceert elke EU-inwoner 35,3 kg groente- en fruitafval”, zegt onderzoekster Valeria De Laurentiis. “Dat is ongeveer een derde van wat hij oorspronkelijk aan groenten en fruit heeft gekocht. De hoeveelheid afval bestaat uit 21,1 kg onvermijdbaar afval en 14,2 kg vermijdbaar afval.” De onderzoekers merkten wel verschillen op tussen EU-landen. Die verschillen zijn gelinkt met andere consumptiepatronen en verspillingsgedrag. Zo worden in het Verenigd Koninkrijk minder verse groenten gekocht dan in Duitsland, maar ligt de hoeveelheid vermijdbaar afval er wel hoger. “Daarnaast stellen we ook vast dat landen waarin burgers een hoger percentage van hun inkomen aan voedsel uitgeven, minder vermijdbaar afval produceren.”

De resultaten van de studie kunnen nu gebruikt worden om de verschillen in de afvalproductie per land te bestuderen. “Zo gerichte strategieën uitgestippeld worden om het vermijdbaar afval te reduceren”, zeggen de onderzoekers. “We kunnen ons model ook combineren met verschillende toekomstscenario’s. Op die manier kunnen we de invloed van uiteenlopende consumptiepatronen op de geproduceerde hoeveelheden voedselafval voorspellen.”

Europa streeft naar een halvering van voedselverspilling op retail- en consumentenniveau tegen 2030. Om dat doel te bereiken zijn de lidstaten verplicht om jaarlijks te rapporteren over de hoeveelheid voedingsafval. De onderzoekers van het JRC ontwikkelden daarom ook een ‘Food Waste Quantification Manual’. Die handleiding moet de lidstaten helpen om de voedselverspilling in hun land op te volgen en eventuele trends op te pikken. “Een dergelijke meting is van cruciaal belang om voedselverspilling op nationaal en EU-niveau te verminderen en te voorkomen”, klinkt het.

Meer informatie vind je hier en  hier.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via