nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.01.2014 1 op 4 Vlamingen wil minder vlees eten

Volgens Wim Verbeke, hoogleraar agro-voedingsmarketing aan de UGent, laat de Vlaming zijn stukje vlees steeds vaker links liggen. Uit een steekproef bij 400 consumenten blijkt dat bijna een vierde (22%) van plan is de consumptie van vlees dit jaar af te bouwen. Opvallend: gezondheids- en milieuredenen zijn daarbij belangrijker dan voedselveiligheid en dierenwelzijn.

In het kader van een masterthesis onder begeleiding van hoogleraar Wim Verbeke werd in december 2013 aan 400 Vlaamse consumenten gevraagd of zij van plan waren hun vleesconsumptie af te bouwen in het komende jaar of niet. Daaruit blijkt dat 22 procent van plan is minder vers vlees en vleeswaren te eten. Die groep bevat zowel mannen als vrouwen, consumenten van alle leeftijden, met of zonder kinderen, van alle opleidingsniveaus en van diverse woonplaatsen, zowel in de stad als op het platteland.

"Er is gepeild naar de intentie, niet naar het echte gedrag", legt Verbeke uit. "En die intentie wordt niet altijd even consequent in werkelijk gedrag omgezet. Maar binnen die 22 procent geeft twee derde wel aan de consumptie van vlees de afgelopen drie jaar al te hebben teruggeschroefd." Opvallend aan de resultaten is het feit dat voedselveiligheid en dierenwelzijn aan belang hebben ingeboet als redenen om minder vlees te eten. "Rond de eeuwwisseling waren het nochtans vooral deze twee thema’s die de consument het meest beroerden", zegt Verbeke.

Vandaag hecht de consument bij de aankoop van voeding meer belang aan een milieuvriendelijke productiewijze en een eerlijk inkomen voor de boer. De consument gelooft meer dan voorheen dat zijn individuele keuze een verschil kan betekenen ten aanzien van het leefmilieu, zo blijkt uit de bevraging. Bovendien is de consument er ook steeds minder van overtuigd dat vlees voedzaam en gezond is. In dat verband verwijst Verbeke naar het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat als gevolg zou kunnen hebben dat de vleesconsumptie nog verder en sneller inkrimpt.

Bron: eigen verslaggeving/De Standaard

Volg VILT ook via