nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.07.2020 1ste agro-ecologisch proefplatform uit de startblokken

De 50 hectare landbouwgrond rond het kasteel van Hansbeke in Oost-Vlaanderen wordt eind juli omgetoverd tot een ‘agro-ecologisch proefplatform’, parallel aan de exploitatie als biologisch landbouwbedrijf. De theoretische principes van agro-ecologie zullen er in de praktijk gebracht worden via experimenten, veldproeven, innovatieve technieken en wetenschappelijke monitoring. “Zo willen we de best practices en systemen vinden die nadien kunnen verspreid worden in de hele landbouwsector”, klinkt het bij ILVO. “Boer en onderzoeker doen hier samen aan agrarische kennisopbouw mét de voeten op de grond.”
In maart 2020 sloten het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), landbouwonderzoeker Alain Peeters (RHEA) en biolandbouwer Felix de Bousies (PHEA) een samenwerkingsovereenkomst om van het kasteeldomein een ‘agro-ecologische proefplatform’ te maken.
 
agroecologische-platform-ilvo-alain-felix-788.jpg
V.l.n.r.: Alain Peeters, Felix de Bousies en Joris Relaes (ILVO) 
 
De term agro-ecologie wordt in maatschappelijke denkoefeningen vaak gebruikt om een toekomstig ideaal te schetsen van een volledig duurzame landbouwproductie. Het is geen éénduidig landbouwsysteem maar zeer contextafhankelijk. Anders dan pakweg voor de biologische landbouw, bestaat er voor de agro-ecologie geen officieel lastenboek die de regels vastlegt en waar men na het afvinken een ‘ja’ of ‘nee’ agro-ecologische stempel op kan plaatsen. Het veronderstelt eerder het zetten van stappen in een verbetercontinuüm. Wel zijn er ambitielijnen omschreven waarop elk landbouwbedrijf kan evolueren.
 
De principes zijn bijvoorbeeld: streven naar meer bodemgezondheid, het sluiten van nutriëntencycli, een in de landbouwbedrijfsvoering bruikbare biodiversiteit, vermindering van externe inputs, een hechtere band tussen producent en consument, autonomie én weerbaarheid in het businessplan, en co-creatieve en gezamenlijke kennisopbouw door onderzoekers en bedrijven.
 
Tijdens het lanceringsmoment van 30 juli zullen de initiatiefnemers al hun eerste ervaringen delen met een reeks machines, die actief worden gedemonstreerd zoals een direct-zaaimachine, een mulcher en een ondiep werkende ecoploeg, gewassen (onder meer boekweit), teelttechnieken en bedrijfsmanagement. Op het perceel met boekweit wordt de teelt en verwerking van dit pseudograan voorgesteld, inclusief de manier van onkruidbeheersing.
 
Op 30 juli 2020 lanceren en tonen de partners het proefplatform met een informatie- en demonstratiemoment voor de vakmensen, ter plaatse in Hansbeke. Inschrijven is gratis, maar verplicht.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via