nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.06.2018 2 van 3 doelstellingen antibioticareductie gehaald

Twee van de drie doelstellingen voor de reductie van antibioticagebruik in de diergeneeskunde uit het antibioticaconvenant van 2016 zijn al gehaald. Dat maakten het kenniscentrum AMCRA, het voedselagentschap FAVV en het geneesmiddelenagentschap FAGG bekend. In 2017 werd een cumulatieve reductie van 84 procent van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica bereikt, de doelstelling was 75 procent reductie tegen eind 2020. Daarnaast werden ook de met antibiotica gemedicineerde voeders met 66,6 procent verminderd, waar een reductie van 50 procent tegen eind 2017 vooropgesteld was. Die daling is belangrijk omdat het gebruik van antibiotica bij dieren de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën bij dieren - en indirect ook bij de mens - in de hand werkt.

AMCRA, het Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België, werkte een “Visie 2020” plan uit. Dit plan vertrekt vanuit drie strategische reductiedoelstellingen voor antibioticagebruik bij dieren: tegen eind 2020 een reductie van 50 procent van het totale antibioticagebruik en een reductie van 75 procent van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica, en tegen eind 2017 een reductie van 50 procent van de met antibiotica gemedicineerde voeders.

Op 30 juni 2016 werden deze doelstellingen ook onderschreven door de Federale Overheid, de verschillende sectororganisaties, de lastenboekbeheerders en de dierenartsen- en dierengezondheidsverenigingen in het ‘Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector’.

2017 is het meest succesvolle jaar sinds het vooropstellen van de reductiedoelstellingen over antibioticagebruik bij dieren. Vorig jaar werden doelstelling twee en drie al gehaald. Er werd een cumulatieve reductie van 84 procent gehaald in het gebruik van kritisch belangrijk antibiotica - waar een reductie van 75 procent tegen 2020 was vooropgesteld - en het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders is sinds 2011 met 66,6 procent verminderd, dat is meer dan de aangekondigde 50 procent reductie.

De eerste doelstelling werd echter nog niet gehaald. In 2016-2017 werd er een daling van 7,4 procent opgemeten in het gebruik van antibiotica, goed voor een totale reductie van 25,9 procent sinds 2011, maar nog ver van de 50 procent reductie tegen 2020. "Voor die doelstelling liggen we een beetje achter op schema, het is dus belangrijk om daar de komende drie jaar sterk op in te blijven zetten", zegt professor Jeroen Dewulf, voorzitter van AMCRA. De daling van 7,4 procent in 2016-2017 is wel grootste daling sinds het begin van de metingen in 2012.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via