nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.07.2019 20 partners zetten zich in voor project Rodeland

20 partners ondertekenden de overeenkomst van het project Rodeland op het grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Het project vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek en de Molenbeek. “Zowel voor natuur als recreatie kan Rodeland een topgebied in Oost-Vlaanderen worden, met een grote toegevoegde waarde voor mens en natuur”, klinkt het.

Oost-Vlaanderen krijgt er een nieuw projectlandschap bij: Rodeland. “Rodeland staat voor een ongeziene samenwerking tussen overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen”, verklaart Riet Gillis, gedeputeerde voor Milieu en Natuur. “We slaan de handen in elkaar om werk te maken van de opwaardering van de open ruimte, de natuur- en boskernen en het landschap. Het projectgebied omvat nu al waardevolle oude boskernen en open valleien met belangrijke natuurwaarde. Toch staat ook hier de biodiversiteit onder druk, mee door de klimaatverandering.”

Om die biodiversiteit te vrijwaren, werd een projectprogramma uitgewerkt. Enkele voorbeelden van concrete terreinacties zijn bosuitbreiding door openbare en private eigenaars, kleine landschapselementen inzetten als ecologische en landschappelijke verbindingen, ondersteuning van landbouwers bij landschapsbeheer en verbrede landbouw, de uitbouw van een recreatief wandel- en fietsnetwerk, veilige en alternatieve mobiliteit en ruimte voor water.

“Het projectgebied omvat liefst 2.100 hectare en ligt buiten de agrarische zone”, aldus Riet Gillis. “De brede samenwerking vergroot de gedragenheid van de initiatieven. Uniek is de betrokkenheid van de onderwijs- en wetenschappelijke instellingen in het gebied. Zij voeden het project met nieuwe inzichten en innovatieve projecten rond ecologie, landbouw, klimaatadaptatie, …”

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere staan in voor de financiering van het project. Waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere zal de rol van bruggenbouwer vervullen en zit het partnerschap voor.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Provincie Oost-Vlaanderen

Volg VILT ook via