nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.12.2018 20.000 euro voor win-wins inzake landbouw en klimaat

Van 30 november 2018 tot 1 februari 2019 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond 'landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren deze (tweede) projectoproep. Dit jaar is het thema klimaat en gaat de Vlaamse overheid op zoek naar initiatieven die landbouw weerbaarder maken ten opzichte van weersextremen en tevens een positieve invloed hebben op natuur en milieu.

De projectoproep 'Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win' heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Het gaat om een jaarlijkse oproep die thematisch afgebakend is. Ditmaal gaat de Vlaamse overheid op zoek naar “positieve, grondgebonden projecten rond landbouwpraktijken en landbouwvormen die bijdragen aan klimaatadaptatie en -mitigatie, die de landbouw weerbaarder maken ten aanzien van de veranderende klimatologische omstandigheden en tevens een positieve invloed hebben op natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu”.

Bij het formuleren van deze projectoproep houdt de overheid in het achterhoofd dat de landbouwsector in Vlaanderen in 2016 verantwoordelijk was voor de uitstoot van 7,4 Mton CO2-equivalenten of omgerekend 16 procent van de niet-ETS emissies. Maar naast de uitstoot van broeikasgassen draagt onze landbouw ook voor een groot stuk bij aan klimaatmitigatie, bijvoorbeeld door koolstofopslag in de bodem van akkers en weilanden of door het onderhoud aan kleine landschapselementen. En aan klimaatadaptatie, waar er nog heel wat opportuniteiten zijn, bijvoorbeeld inzake bodeminfiltratie van regenwater, het opvangen en bufferen van regenwater voor droogteperioden, verbetering van de bodemkwaliteit en de biodiversiteit, enz.

Er worden geen beperkingen opgelegd aan wie een projectvoorstel kan indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient, moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van een kwart van het totale bedrag.

Meer info: Projectoproep landbouw-natuur

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ZLTO

Volg VILT ook via