nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.12.2017 225.000 euro voor 16 nieuwe volkstuinparken

Vlaams minister Joke Schauvliege trekt 225.000 euro uit voor de realisatie van 16 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Bij de vijfde editie van de projectoproepen voor volkstuinen werd de nadruk gelegd op projecten in samenwerking met jongeren en met de welzijnssector. De helft van de 16 projecten die werden goedgekeurd, zijn ingediend door besturen en verenigingen uit West-Vlaanderen.

Tot 17 september konden gemeenten en verenigingen subsidies aanvragen voor volkstuinen, dit jaar voor het eerst via een digitaal loket. In totaal ontving de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 32 dossiers, waaronder volgens minister Schauvliege heel wat “innovatieve en kwalitatieve projectideeën”. Tien projecten ontvangen het plafondbedrag van 15.000 euro. Zes andere projecten kregen een lagere subsidie in overeenstemming met de kostprijs van het ingediende dossier en met een plafond van 75 procent.

De helft van de 16 projecten die werden goedgekeurd, zijn ingediend door besturen en verenigingen uit West-Vlaanderen. Vier dossiers zijn gesitueerd in Antwerpse gemeenten. Twee dossiers zijn afkomstig uit Limburg. Voor zowel Oost-Vlaanderen als Vlaams-Brabant werd één dossier goedgekeurd. De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

“De behoefte aan volkstuinen in Vlaanderen blijft groot”, aldus minister Schauvliege. “Hoofddoel van de projectoproep 2017 was de verhoging van de sociale cohesie, de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek. Door de projectoproep voor nieuwe volkstuinen wil ik nog meer mensen voeling laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: kleinparadijs.blogspot.be

Volg VILT ook via