nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2013 2,8 procent van ons voedsel bevat te veel pesticiden

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) lijstte de resultaten op van meer dan 90.000 voedselstalen uit heel Europa die in 2010 werden getest op de aanwezigheid van pesticiden. Uit het rapport blijkt dat de maximaal toegelaten residuwaarden in 2,8 procent van de stalen werd overschreden. De meeste overtredingen werden aangetroffen bij peulvruchten, kruiden en noten.

In het kader van het onderzoek verzamelde EFSA de meetresultaten van meer dan 90.000 voedselstalen uit de 27 lidstaten, IJsland en Noorwegen. Het rapport bundelt de cijfers afkomstig uit voedselveiligheidsprogramma’s die door de EU zelf werden gecontroleerd (12.168 stalen), en de cijfers die de nationale controleorganismen aanleverden (77.075 stalen). Alle staalnames dateren uit 2010 en zowel onbewerkte als bewerkte voedingswaren werden getest.

Wat de Europese cijfers betreft, blijkt dat 1,6 procent van het geteste voedsel de Europese maximale residunorm (MRL) overschrijdt. Bij de gebundelde cijfers van de lidstaten bedraagt dat cijfer 2,8 procent. De lange termijneffecten van de aanwezige pesticidenresidu’s zouden geen gevaar vormen voor de gezondheid van de consument. Voor 79 stalen die 30 verschillende pesticiden bevatten, kan het niet uitgesloten worden dat een grote consumptie op korte termijn risico’s met zich meebrengt.

In 87,3 procent van de stalen afkomstig van voedingsproducten van dierlijke oorsprong werden geen pesticidenresidu’s aangetroffen. In 13,4 procent van deze stalen werd DDT gevonden, in 11,6 procent van de monsters zat HCH. Het gebruik van beide pesticiden is verboden in de EU. Wat de voedingsstalen afkomstig van biologische productie betreft, werd de Europese norm in 0,9 procent van de gevallen overschreden. In totaal werden 25 residu’s van verboden substanties gevonden in de biologische producten.

Voor het eerst voerde EFSA ook testen uit die peilen naar de zogenaamde cumulatieve risicofactor, met andere woorden naar het gecombineerd effect van verschillende pesticiden. De onderzoeksmethodologie omtrent dit cumulatief effect staat echter nog niet voldoende op punt om bindende conclusies te trekken, aldus EFSA.

Meer informatie: The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via