nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.02.2020 30 april is ook deadline voor brede weersverzekering

Met het in voege gaan van de brede weersverzekering verandert er heel wat voor de landbouwers dit jaar. Het Departement Landbouw en Visserij wijst daarom op een aantal formaliteiten die landbouwers niet uit het oog mogen verliezen. Zo wordt 30 april een belangrijke mijlpaal, want op deze uiterlijke datum voor het indienen van de verzamelaanvraag, moet de teler ook aangeven of hij een brede weersverzekering wenst af te sluiten voor zijn percelen. Bovendien doet een landbouwer er goed aan om de verschillende polissen grondig te vergelijken.

2020 is het jaar waarin de brede weersverzekering van start is gegaan. Willen landbouwers in de toekomst nog vergoed worden voor teeltschade als gevolg van droogte, vorst, storm, hagel of overvloedige regen, dan moeten zij zich daarvoor tot de private verzekeringsmarkt wenden. Dit systeem moet op termijn het rampenfonds overbodig maken. Deze zogenaamde brede weersverzekering is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd door de overheid.

Daarom wordt de verzekeringspremie tijdens de eerste drie jaar voor maximaal 65 procent terugbetaald door de overheid. Landbouwers die minstens 25 procent van hun bedrijfsareaal verzekerd hebben bij één van de vijf verschillende verzekeringsmaatschappijen die door de overheid zijn erkend, kunnen nog tot 2025 voor hun niet-verzekerde teelten rekenen op het rampenfonds. Nadien valt het rampenfonds helemaal weg.

Omdat veel landbouwers nog met vragen zitten over deze brede weersverzekering heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal verduidelijkingen op zijn website geplaatst. Zo moet de aanvraag voor een subsidie brede weersverzekering via de verzamelaanvraag gebeuren. Daarvoor is een apart onderdeel voorzien in deze elektronische aangifte. Zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt kan verzekerd worden.

Belangrijk is wel dat de aangifte gebeurt tegen uiterlijk 30 april, de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag. “Subsidies aanvragen of verzekerde teelten op percelen aanduiden in de verzamelaanvraag is niet meer mogelijk na die datum”, waarschuwt het Departement Landbouw en Visserij. “Wat wel nog later kan, is het afsluiten van de verzekering. Dan hoeft een landbouwer enkel aanduiden dat de verzekeraar nog niet gekend is op 30 april. Nadien kan de naam van de verzekeraar dan toegevoegd worden via een wijziging van de verzamelaanvraag.”

In de kranten verschenen eerder al klachten van landbouwers over deze brede weersverzekering. Zo zouden sommige verzekeringspolissen uitblinken in uitsluitingen en beperkingen. Bijvoorbeeld dat de schade door neerslag pas vergoed wordt als er meer dan 71 liter per vierkante meter in een periode van 24 uur valt. Of komt schade door nachtvorst pas vanaf 1 mei in aanmerking voor een vergoeding en gelden bij winterharde gewassen enkel temperaturen van minder dan tien graden Celsius als vorst.

In dat kader wijst het Departement Landbouw en Visserij erop dat alle erkende weersverzekeringen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse regering en dat landbouwers er goed aan doen om de verschillende polissen grondig te vergelijken.

Meer informatie: Subsidie brede weersverzekering

Bron: Eigen verslaggeving/Het Belang van Limburg

Volg VILT ook via