nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.01.2018 300.000 euro voor natuur én landbouw in Scheldevallei

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege trekt 300.000 euro uit voor de oprichting van 'Rivierpark Scheldevallei'. Dat moet de omgeving rond het Dendermondse Baasrode omvormen tot een natuurgebied met toeristisch-recreatieve- en landbouwtroeven, als bovenregionale aantrekkingspool en ruggengraat voor een kwaliteitsvol buitengebied. Bij het project zijn 36 Vlaamse, provinciale, regionale, gemeentelijke en private partners betrokken. Zij ondertekenden deze week het oprichtingscharter, in aanwezigheid van Schauvliege en haar collega-minister Ben Weyts.

De Scheldevallei is een verborgen parel van mooie open ruimte met landbouw, natuur en erfgoed. Dankzij het Sigmaplan, waarmee de Vlaamse overheid overstromingsgevaar wil indijken, komt er bovendien 40 km² natuur bij. “Deze vallei bulkt dan ook van de mogelijkheden als bovenregionale attractie en ruggengraat van een kwaliteitsvol publiek en privaat buitengebied”, klinkt het bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD), initiatiefnemer en trekker van het project.

Samen met 36 partners, waaronder het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de betrokken provincies en gemeenten, Natuurpunt, ABS, Boerenbond en Landelijk Vlaanderen, werkte RLSD aan een duurzame visie op de ontwikkeling van het gebied. Het doel is het behoud en de ontwikkeling van natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden, toeristisch-recreatief medegebruik en agrarische open ruimte voor een duurzame regionale economische ontwikkeling.

“Rivierpark Scheldevallei vertrekt vanuit de specifieke troeven van de streek”, verklaart Schauvliege haar beslissing om het project te selecteren als een van de vier strategische projecten in de uitvoering van het ruimtelijk beleid. “Door de ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied op elkaar af te stemmen, zal de regionale aantrekkingskracht van de hele streek versterkt worden, alsook haar imago en identiteit”, klinkt het nog.

Samen met haar collega-minister voor Openbare Werken en Toerisme Ben Weyts was ze aanwezig bij de feestelijke oprichting van het Rivierpark in de Scheepswerven van Baasrode. “Vlaanderen investeert met het Sigmaplan in meer waterveiligheid, maar we hebben daarbij ook oog voor toeristische opportuniteiten”, vertelt Weyts over het project. “In het Rivierpark Scheldevallei mikken we op de perfecte synergie tussen toerisme, waterveiligheid, natuur en landbouw.”

Het Rivierpark bestaat uit zes grote deelgebieden: de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, de Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving en de Rupelstreek. Die gebieden blijven zich verder ontwikkelen. Elk in hun eigen tempo, maar met een gezamenlijk doel: de ontplooiing van het Rivierpark. Dat wordt in 2020 aan het grote publiek voorgesteld, en moet tegen 2030 zijn troeven volledig ontplooid hebben.

De ondertekening van het oprichtingscharter vormt een mijlpaal binnen het bestaande project 'Schelde Sterk Merk'. Dertig partners werken daarin samen om lopende initiatieven beter op elkaar af te stemmen en de kwaliteiten van de Schelderegio voor inwoners en bezoekers te versterken. Zo wordt de Schelde ‘een sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit. 

Meer info: www.scheldesterkmerk.be

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via