nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.05.2017 3.044 boeren krijgen 8,7 mln euro voor natuurbeheer

Eind april betaalde de Vlaamse Landmaatschappij 8,73 miljoen euro uit aan landbouwers die een beheerovereenkomst hebben afgesloten. Het gaat in totaal om 3.044 landbouwers die in ruil voor een vergoeding inspanningen leveren voor natuurbeheer. Bijna de helft van dat bedrag werd uitgekeerd voor beheerovereenkomsten in het kader van perceelsrandenbeheer. Met een aandeel van bijna 1,69 miljoen euro staat het faunabeheer op de tweede plaats. Het onderhoud van kleine landschapselementen vormt met 1,21 miljoen euro de derde meest afgesloten beheerovereenkomst.

Met een uitgekeerd bedrag van 8,73 miljoen euro aan 3.044 landbouwers lijken de beheerovereenkomsten minder in trek dan twee jaar geleden toen er 12,14 miljoen euro werd uitbetaald aan 3.687 landbouwers. Volgens de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kan de vergelijking echter niet zomaar gemaakt worden. “Het gaat om een verschillend Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) waarin sommige maatregelen een andere invulling en vergoeding hebben gekregen”, verduidelijkt Leen Van den Bergh van VLM.

Het is vooral bij de beheerovereenkomst water dat die wijziging een impact had. “Door een andere invulling in PDPO III zijn er minder bedrijven die in aanmerking komen of de beheerovereenkomst willen uitvoeren. De vergoeding ervan werd ook bijna gehalveerd. Dat is al één belangrijke verklaring van de daling van het totaal uitbetaalde budget en van het aantal landbouwers”, klinkt het. Daarnaast zijn de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten natuur aangepast in het nieuwe PDPO. Globaal genomen schommelden die tussen de 1.300 en 1.581 euro per hectare in 2014, terwijl het nu gaat om vergoedingen tussen 1.047 en 2.112 euro per hectare.

VLM benadrukt dat de interesse bij landbouwers zeker niet is verminderd. “Jaarlijks starten tientallen nieuwe landbouwers met ons een beheerovereenkomst op, landbouwers die voordien nog nooit eerder een overeenkomst met VLM hebben afgesloten”, stelt Van den Bergh. Daarnaast wijst de Vlaamse Landmaatschappij er ook op dat de klemtoon in het nieuwe PDPO niet ligt op kwantiteit, maar op hoogkwalitatieve beheerovereenkomsten die gebiedsgericht en projectmatig ingezet worden en die een grotere meerwaarde bieden voor biodiversiteit, landschap en milieu.

“In dat kader zijn alvast een aantal positieve tendensen waar te nemen”, meent VLM. Hoewel het aandeel van beheerovereenkomsten (1 miljoen euro) water wel is gedaald, is het aandeel voor de bescherming van akker- en weidevogels en hamsters (1,7 miljoen euro) meer dan verdubbeld, van 15 naar 33 procent. De middelen voor perceelsrandenbeheer (3,9 miljoen euro) tonen een gelijkaardige trend: het aandeel stijgt van 17 naar 33 procent. Voor het beheer van kleine landschapselementen (1,2 miljoen euro) en erosiebestrijding (590.000 euro) blijft het aandeel in het totaal uitbetaalde bedrag stabiel. Voor botanisch beheer (309.000 euro) zal het aandeel stijgen van twee naar vier procent.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via